anunci patrocinat

Els experts de l’Institut de Valoracions, han analitzat el comportament del sector i han assenyalat algunes tendències que podrien impactar en la recerca d’habitatges per part d’estudiants aquest any.

1.Canvis en la tipologia d’habitatge demandada. La preocupació per la salut està present en tots els aspectes de la vida, i podria ser també determinant en la tipologia d’habitatges que busquen els estudiants. Es podria pensar que aquest any es preferiran pisos més petits però en canvi la demanda d’habitatges de cinc o més habitacions ha estat la segona tipologia d’habitatge més sol·licitada.

2.Noves clàusules en els contractes de lloguer. Després del període de confinament, s’han generat molts dubtes relacionats amb el pagament de la renda o la rescissió del contracte sense penalitzacions. Per això, molts propietaris han optat ara per incloure una “clàusula Covid” en els nous contractes de lloguer.

3.Variacions de preus diferenciades per zones. Hi ha la possibilitat que alguns propietaris decideixin posar a la venda un immoble que actualment està en el mercat de lloguer. Una reducció de l’oferta de lloguer, que podria derivar en lleugers augments de preus d’entre l’1% i 3%.

4.Activitat digital en tot el procés de cerca. Amb l’acceleració de la digitalització en els serveis immobiliaris, els interessats en habitatge s’han anat acostumant a realitzar tours virtuals dels immobles que els interessen, estalviant així temps en desplaçament i evitant el contacte físic.

5.Cerca de major flexibilitat contractual o allotjaments alternatius. La pandèmia ha comportat una evolució accelerada de la tecnologia i del “aquí i ara”. És per això que, cada vegada més els allotjaments alternatius com el coliving estan guanyant pes.