anunci patrocinat

Després de sis anys en una fase d’estabilització, Amat Immobiliaris ha hagut de patir algunes de les conseqüències de la desacceleració que es va iniciar l’any 2019. Diferents factors externs van afectar el ritme del mercat immmobiliari i va haver-hi diferents canvis del marc juridic, tant al sector del lloguer com a l’hipotecari.

Tot i això, constaten que l’any 2019 van incrementar en un 10% el nombre de nous contractes i va haver-hi una millor oferta en obra nova en el sector del lloguer. Així mateix, les rendes van seguir altes i, en alguns casos, van seguir pujant. Pel que fa a la venda d’immobles i locals, el primer semestre de l’any 2019 va ser molt estable, mentre que als dos últims es va detectar menys operacions i un volum inferior d’intermediació.

Com es troba el mercat de venda d’immobles a Barcelona?

Des d’Amat Immobiliaris afirmen que els preus s’han mantingut estables durant tot el 2019 i que les fluctuacions han estat marcades per l’oferta venuda. Tot i així, han constatat una pujada de preus a districtes perifèrics, com ara a Sants o a Sant Andreu. El ritme de venda ha sigut elevat, excepte durant els mesos d’octubre i novembre que hi va baixar. En total, Amat Immobiliaris va entregar més de 500 immobles d’obra nova i va mantenir les mateixes vendes que l’any 2018.

La situació durant aquest 2020 ha variat: l’any va començar amb molta força, ja que els lloguers i les vendes van augmentar un 13% respecte a l’any 2019, però amb l’arribada del confinament van caure en picat. Durant la primera setmana es va reduir a un 80% l’entrada de contractes comercials i es va haver d’aturar totalment les visites a les propietats durant nou setmanes. En conseqüència, durant tot aquest període de confinament l’oferta, la demanda i les operacions en curs van quedar congelades.

Malgrat la crisi derivada per la Covid-19, des d’Amat inicien amb moltes ganes una nova etapa en aquesta anomenada nova normalitat. Durant les primeres fases de desconfinament, van detectar que s’havien retirat alguns productes immmobiliaris en venda, però expliquen que n’entraran de nou i amb un preu més realista. L’obra nova compta amb molt poca oferta i el lloguer turístic no ha canviat pel tradicional. A Amat consideren que durant els mesos vinents prevaldrà el lloguer davant la venda i no preveuen recuperar el nivell d’activitat del 2019 fins a mitjans del 2021.

Tipologies d’immobles i de públics

Segons les dades de l’últim informe de mercat del 2019 d’Amat, el 63% dels pisos que surten al mercat triguen menys de dos anys en llogar-se, un 28% entre dos i tres mesos i un 9% més de tres mesos. Així mateix, la superfície dels habitatges llogats ha augmentat un 10%. El 37% de persones busca pisos de més de 120m², mentre que el 28% el prefereix d’entre 65m² a 95m². Generalment es busquen pisos de tres habitacions (43%). A més, asseguren que el model de pisos amb una sola habitació té poca sortida actualment (11%) i només és apreciat per una clientela molt específica.

El perfil dels llogaters varia significativament: el 41% se situa en la franja d’edat que arriba fins als 40 anys, seguida molt de prop per la formada per persones entre els 41 i els 50 anys amb un 39%. El 16% dels contractes de lloguer es corresponen a persones d’edat entre els 50 i els 60 i el 4% restant a persones amb més de 60 anys.

Pel que fa a la venda, durant el 2019 el volum de preu global va caure per primer cop en els darrers quatre anys. Contràriament, el preu de l’habitatge de segona mà es va mantenir estable amb valors entre els 360.000 euros i els 430.000 euros. Pel que fa als preus de repercussió, es percep una baixada a Barcelona: s’ha passat dels 4.400€/m² als 3.700€/m².

Les superfícies i el nombre d’habitacions demandades als habitatges de segona mà és molt semblant al mercat de lloguer, però amb algunes variacions. Tot i que el 59% busca immobles amb tres habitacions, el 49% prefereix superfícies entre els 90m² i els 120m². EL 24% compra immobles amb menys de 90m², mentre que el 20% busca habitatges d’entre 120m² i 180m².

D’altra banda, l’habitatge d’alt standing segueix representant per a Amat un mercat petit pel que fa al nombre d’operacions, però segons expliquen el seu elevat preu fa que sigui molt significatiu. Confirmen que és un mercat consistent que no acostuma a tenir canvis rellevants. El perfil de compradors d’aquest tipus d’immoble es correspon principalment amb el d’un empresari nacional que es troba molt proper a la zona on fa la compra. A Barcelona destaquen els compradors que provenen de països europeus que busquen cases situades a la zona alta de la ciutat.

Nous reptes a la segona meitat del 2020

El mercat immobiliari inicia la segona meitat del 2020 amb nous reptes i moltes incògnites. Des d’Amat Immobiliaris asseguren que, tot i començar l’any 2020 amb un ritme molt bo des del punt de vista comercial, la Covid-19 ha trastocat els mercats i resulta impossible preveure si es reposicionaran els preus i quins seran els efectes reals.

info d’Amat Immobiliaris