anunci patrocinat

El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha publicat aquest dimecres la sentència de Tribunal Suprem que deixa sense efecte l’apartat 11 de l’article primer de el Reial Decret 1070/2017, del 29 de desembre, que introdueix l’article 54 ter pel qual es regulava l ‘”obligació d’informar sobre la cessió d’habitatges amb finalitats turístiques”.

Aquesta sentència respon al recurs contenciós-administratiu presentat per l’Associació Espanyola de l’Economia Digital (Adigital) i assenyala que l’article ha d’anul·lar i deixar-se sense efecte per ser “contrari al dret”.

L’article recollia que les persones i entitats que mitjancen entre els cedents i cessionaris de l’ús d’habitatges amb finalitats turístiques situades en territori espanyol estarien obligats a presentar periòdicament una declaració informativa de les cessions d’ús en què mitjancen.

Per a això, considerava cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques la cessió temporal de la totalitat o part de l’immoble, moblada i equipada en condicions d’ús immediat, qualsevol que sigui el canal a través del qual es comercialitzi o promocioni i realitzada amb finalitat gratuïta o onerosa.