anunci patrocinat

La Conselleria d’Habitatge de Balears, ha reservat 5,4 milions d’euros en els Pressupostos de l’any que ve, per a l’adquisició de pisos buits procedents de bancs i grans tenedors. Es busca dur a terme l’anomenat dret de tempteig i retracte, quan es produeixin les operacions de compravenda immobiliària entre bancs i grans tenedors.

L’objectiu de la Conselleria d’Habitatge, és ampliar el parc públic d’habitatge i evitar que torni a succeir un fenomen que es va donar en la passada legislatura, quan va perdre el control de 5.484 vivendes de VPO que van passar a mans privades, un cop transcorregut el termini de 15, 20 o 30 anys en què no es pot vendre el pis de forma lliure.