anunci patrocinat

La Conselleria de Mobilitat i Territori de el Govern de Balears ha iniciat els tràmits per formalitzar l’expropiació temporal de 56 habitatges que es troben buides, i que són propietat de grans tenidors. La Llei d’Habitatge de Balears, aprovada el 2018, permet aquesta figura de l’expropiació temporal per a destinar-se al lloguer social, per a aquelles famílies més necessitades i que no hagin de destinar més de l’30% dels seus ingressos a el pagament de la renda de lloguer.

Per poder realitzar aquest embargament temporal, l’habitatge ha de ser propietat d’un gran tenidor, aquella persona física o jurídica que disposi de 10 o més habitatges. A més, l’immoble ha de trobar-se deshabitat sense una causa justificable durant dos anys o més. La normativa autonòmica obliga aquests propietaris a inscriure els habitatges buits en el registre de Grans tenidors de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge.

Segons ha avançat el conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí, els serveis d’inspecció autonòmics han detectat al voltant de 6.000 immobles propietat de grans fons a les illes, dels quals actualment es troben buits al voltant de 700.

Per formalitzar aquesta expropiació, l’administració autonòmica ha de pagar un preu just de forma íntegra i per avançat pels set (7) anys màxims de cessió de l’immoble.

Per aquestes 56 habitatges, el govern balear té previst abonar 1,8 milions d’euros. És a dir, pagarà per cada habitatge una mitjana de 4.600 euros a l’any, de manera que la renda rondarà els 382 euros al mes. Aquest preu suposa una rebaixa de l’40% respecte als preus de mercat a Balears.

D’elles, 27 estan situades a Mallorca, en els municipis de Palma (11), Inca (11), Llucmajor (2), Manacor (2) i Calvià (1). Altres 23, a l’illa de Menorca, ubicades a les poblacions de Ciutadella (17) i Maó (6). Finalment, només sis estan a Eivissa, amb una a la capital, dos a Santa Eulària des Riu (2) i tres a Sant Antoni. Si tots els tràmits segueixen endavant s’oferiran a través del Institut Balear de l’Habitatge (Ibavi).

A aquest inici de procediment cal presentar al·legacions per part dels grans tenidors, o de recurs davant els tribunals, que només paralitzaria l’operació en cas d’aplicar mesures cautelars.

Paral·lelament a aquestes expropiacions, el conseller d’Habitatge ha afegit que el govern balear té també la capacitat d’exercir el dret de tempteig i retracte en les operacions de compravenda entre grans propietaris. Per aquest mitjà pretenen adquirir altres 40 habitatges per destinar-los a lloguer social. I ha avançat que ja es troben en procés vuit habitatges ubicades a Palma, Manacor i Mercadal.