anunci patrocinat

L’ajuntament de la capital catalana inverteix en el seu parc d’habitatge assequible. Barcelona ha comprat tres edificis amb “una notòria i destacada manca de conservació i en un estat molt precari” per gairebé dos milions d’euros. A més del primer desemborsament, Ada Colau gastarà 4,5 milions d’euros a la seva rehabilitació.

El consistori ha exercit de nou el dret de tempteig i retracte per a la compra d’aquestes tres finques contigües, situades a la confluència dels carrers del Doctor Letamendi i Mont-ral, al barri d’Horta i al costat de Parc Central de Nou Barris.

En total, a les tres finques viuen actualment 45 unitats familiars, un total de 105 persones. La situació de les famílies és diversa, moltes de les quals estan en risc d’exclusió social, amb presència tant de rendes antigues o contractes de lloguer finalitzats, i també amb habitatges buits que anteriors promotors i fons d’inversió que s’havien postulat per comprar la finca havien anat buidant per rehabilitar-los.

Rehabilitació a través de la promoció delegada a una fundació d’habitatge social

Segons els estudis previs realitzats per l’Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació (IMHAB), d’aquestes finques podrien resultar només 36 habitatges després de la reforma, atesos els criteris i estàndards de construcció d’habitatge públic, de manera que hi haurà famílies que no podran conservar la seva habitatge i han de ser reallotjats.

La rehabilitació de la finca, estimada segons els estudis previs de l’IMHAB en un cost de 4,5 milions euros, s’inclourà dins el conveni signat el novembre passat per l’Ajuntament de Barcelona i entitats sense ànim de lucre de el sector de l’habitatge social per a la promoció delegada de construcció i rehabilitació d’habitatge de lloguer assequible protegit i cohabitatge. Tal com preveu el conveni, l’Ajuntament, es cedirà a una fundació d’habitatge social terra perquè tiri endavant la rehabilitació i la gestió de les finques.