anunci patrocinat

L’Ajuntament de Barcelona donarà una subvenció per incentivar la rebaixa dels lloguers comercials arran de la suspensió de l’activitat d’aquest sector durant l’estat d’alarma. La subvenció s’adjudicarà als propietaris de locals comercials de menys de 300 mque redueixin el lloguer als seus arrendataris de forma significativa durant un període mínim de sis mesos des de la declaració de l’estat d’alarma.

L’import de la subvenció serà de 600€ si els propietaris rebaixen la quantia entre un 25 i un 50% i de 1.200€ si la rebaixa és superior al 50%. El consistori destinarà un pressupost d’1.000.000 euros a la concessió d’aquestes subvencions que es transferiran en un pagament únic. El termini de presentació de sol·licituds serà de dos mesos i començarà el dia 25 de juny.

La nova mesura està destinada a protegir, donar suport i facilitar el manteniment del comerç de proximitat de la ciutat que ha patit de manera més greu els efectes de la declaració de l’estat d’alarma. La manca d’ingressos d’aquests establiments durant el termini d’alarma els ha comportat serioses dificultats per poder fer front a les seves despeses fixes, singularment al pagament del lloguer. La subvenció per a la rebaixa dels lloguers comercials vol contribuir a incentivar els pactes de rebaixa del lloguer entre propietaris i llogaters, garantint la continuïtat dels negocis.

L’ajut està destinat a propietaris de locals comercials de menys de menys de 300m2, on es desenvolupin activitats que hagin estat suspeses per la declaració de l’estat d’alarma i la normativa que se’n deriva. Els destinataris han de ser persones físiques o jurídiques propietàries d’un immoble d’ús comercial a la ciutat de Barcelona que rebaixin de manera significativa el pagament de la renda del lloguer als titulars de les activitats que hagin estat afectades per la declaració de l’estat d’alarma derivat de a Covid-19. Els sectors en els quals han d’estar englobats els establiments són els següents, que han hagut de tenir tancat el negoci:

  • comerç al detall de productes no alimentaris en establiment permanent (excepte farmàcies),
  • serveis d’alimentació en restaurants, bars, etc.
  • serveis d’hospedatge
  • serveis de reparació
  • agències de viatges

Aquesta mesura se suma a les mesures que els consistori ha anat introduint des de el decret de l’estat d’alarma per tal de contribuir a pal·liar els efectes de la crisi en el sector comercial, com l’esponjament de les terrasses dels establiments de restauració i la reducció en un 75% de la taxa de terrasses, la possibilitat d’obrir espais de cara a vorera per a la resta de comerços, l’ajornament i reducció d’altres càrregues fiscals, el lliurament de 300 euros als autònoms per cobrir el 100% de la base de cotització mínima, la creació d’un fons de 25 milions d’euros per ajudar els sectors econòmics de la ciutat o l’ajornament dels lloguers per a aquells comerços, la propietat dels quals és municipal. En aquest cas, l’Ajuntament no cobra les quotes de lloguer ni tampoc les quotes d’altres formes de tinença d’habitatges o locals comercials del seu parc públic durant els mesos d’abril, maig, juny i juliol.

Quant al lliurament de 300 euros als autònoms per arribar a cobrir el 100% de la base de cotització mínima, des que es va iniciar el període de sol·licituds el passat 20 de maig fins el 25 de maig s’han presentat 8.900 sol·licituds que suposen 2.670.000 €, el 52% del pressupost previst (5M€).