anunci patrocinat

El Pla General Metropolità (MPGM) de Barcelona es modificarà. En concret, es preveuen diverses fórmules per generar habitatge assequible en uns barris de districte de Gràcia (La Vila, Vallcarca, la Salut, Camp d’en Grassot i Gràcia Nova), que estan molt consolidats i on amb prou feines hi ha solars lliures per construir.

Una d’elles és fer-ho en baixos que eren locals comercials però ara estan en carrers on no queden botigues; l’altra, aixecar pisos en immobles que no han esgotat la seva edificabilitat. En tots dos casos, encara que ho faci un promotor privat, els pisos hauran de ser a preu assequible.

El projecte, li queden tràmits  per fer i a més necessita suport polític, preveu també flexibilitzar l’obligació que tenen els privats de fer un 30% de pisos socials a les noves promocions. Així, si aquesta norma urbanística impulsada per l’executiu de l’alcaldessa Ada Colau, obligava a fer-ho en les obres noves o grans rehabilitacions de més de 600 metres quadrats, als barris de Gràcia s’obligarà també en el cas de les de a partir de 400 metres. També si es volen partir pisos (subdivisions) hauran de tenir com a destinació habitatge assequible.