anunci patrocinat

El consistori d’Ada Colau remarca el seu objectiu de dotar de més habitatge assequible a Barcelona. L’Ajuntament de Barcelona ha anunciat la licitació de la construcció industrialitzada de quatre promocions d’habitatge públic per a lloguer, que sumaran 212 pisos com a màxim i que comptarà amb un pressupost de 20,4 milions d’euros, en quatre solars municipals de districte de Sant Martí .

La regidora d’Habitatge i Rehabilitació de l’Ajuntament de Barcelona, ​​Lucía Martín, va anunciar aquest nou impuls municipal a la innovació en les tècniques constructives per a fer-les “més ràpides i sostenibles” al costat de el director general de la fundació ITeC, Francisco Diéguez.

Martín va explicar que amb aquest nou projecte, que té un termini màxim d’execució de 37 mesos, es pretén construir habitatges amb vocació de permanència amb sistemes constructius basats en la fabricació en taller de la major part dels components de l’edifici.

L’acoblament posterior d’aquestes peces es realitza en l’obra, a diferència de el projecte APROP amb el qual s’estan construint industrialment habitatges provisionals per al lloguer públic dins de contenidors marítims.

La regidora ha destacat que per determinar el tipus d’edifici que l’ajuntament vol construir s’atorga especial rellevància en els plecs de el concurs a la qualitat arquitectònica (36%), la reducció de el temps de construcció (25%) i la sostenibilitat (25% ), mentre es redueix el de l’oferta econòmica al 9%.

“Estem demanant a el sector innovació, modernització i major qualitat reduint al màxim l’impacte dels materials en origen”, ha explicat Lucia Martín, que ha expressat la seva confiança que això serveixi perquè Barcelona sigui “punta de llança” en la construcció de habitatge fabricada i muntada i es creïn llocs de treball.

La licitació conté quatre lots, un per a cada un dels solars en els quals s’aixecaran aquests edificis d’habitatge de lloguer protegit i dotacional i que Lucia Martin preveu que estiguin adjudicats en sis mesos.

El nombre màxim d’habitatges previstos en el planejament és de 212 en total en els quatre solars, però seran les ofertes que finalment obtinguin la licitació les que concretaran el nombre definitiu de pisos que es construiran en els diferents solars.

L’administració ha previst una dotació pressupostària per desenvolupar aquests projectes de 20,4 milions d’euros, que finalment es concretarà en un pressupost definitiu un cop es licitin els projectes, d’acord amb les ofertes guanyadores dels diferents lots.

L’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació de Barcelona està impulsant en aquests moments 3.614 habitatges que corresponen a 54 promocions i que es troben en diferents fases del procés de promoció.

Info d’idealista