anunci patrocinat

La província de Barcelona, ​​va representar el 31,4% del capital destinat des de les administracions per aixecar habitatge, un 68,1% més que el 2019, quan el territori va invertir 130.800.000 d’euros. Per contra, segons dades de l’Associació d’Empreses Constructores i Concessionàries d’Infraestructures (Seopan), la inversió a Madrid ha caigut un 32,4%, fins a representar un 7,6% de la inversió de les administracions, amb 53 milions d’ euros.

Les diferents administracions van destinar a Catalunya 221.200.000 d’euros per aixecar habitatges, dels quals 219.900.000 van recaure en la província de Barcelona. De el capital restant, un milió ho va captar Girona, mentre que Lleida i Tarragona van absorbir 100.000 euros cadascuna. La Comunitat de Madrid, també va percebre gran part del finançament per a habitatge públic de les administracions locals.