anunci patrocinat

 La Comissió territorial d’urbanisme de Girona ha aprovat provisionalment el Pla Director Urbanístic (PDU) de revisió de sòls no sostenibles del litoral de Girona. El conegut com a Pla de protecció de la Costa Brava evitarà en espais amb valor paisatgístic i ambiental de 17 municipis la construcció de 14.852 habitatges d’entre les 30.843 potencials, segons avança El País.

El PDU ha analitzat el litoral de Girona on es podria construir i ha avaluat 201 sòls de 17 dels 22 municipis de la Costa Brava. Palamós, Castell-Platja d’Aro, Calonge i Sant Antoni, Palafrugell i Castelló d’Empúries no han estat afectats perquè el seu pla urbanístic ja està actualitzat. El resultat ha estat la desclassificació de 84 sectors que comprenien 907 hectàrees en què s’ha eliminat la possibilitat de construir unes 11.000 vivendes.

Són set sectors menys dels previstos en el document inicial, gran part derivats de la tramitació del POUM de Blanes. Per als sectors a extingir on hi ha habitatges preexistents, s’estableix que cada pla municipal podrà regular-lo. A més, s’han modificat les condicions de desenvolupament de 56 sectors en 551 hectàrees i així s’evitarà construir-ne 4.000 habitatges.

Els àmbits que es mantenen són els que no entren en contradicció amb els criteris de Pla. Són 61sectores que sumen 436 hectàrees i un potencial de 6.000 habitatges i que no han variat respecte l’aprovació inicial. No obstant això, se’ls posa com a condició que compleixin una sèrie de directrius d’integració paisatgística quan es desenvolupin. Així, a part de revisar els 201 sòls, el PDU fixa noves directrius que s’hauran de complir en els 22 municipis a l’hora de construir habitatges aïllats envoltades de jardí i amb pendent, tant a primera línia de mar com en interior.

Sense influir en el paisatge

Les construccions hauran de ser proporcionades a la dimensió i escala del paisatge i es garantiran corredors visuals per no impedir la visió de la mar i elements valuosos de litoral des dels espais públics. Es garantirà la fisonomia dels nuclis de població i s’evitaran localitzacions en punts molt visibles. Es preservaran connectors, s’allunyaran les construccions de les zones fluvials i boscos de ribera i es preservarà la vegetació existent.

Entre les actuacions fetes per exemple a Cadaqués, a Sa Guarda, s’amplia l’àmbit a reduir, que ara abasta tota la part oest, restringint encara més els habitatges resultants. Amb el document inicial, la reducció era del 25% i ara arriba a el 50%. Al Turó de Calders es manté la directriu de reordenació excloent les edificacions del cim amb major visibilitat. Segueixen sent les més afectades poblacions com Roses, que passa de 6.624 possibles nous habitatges a 1.000; Begur, on de les 1.207 cases s’eliminen més de la meitat, 629; i Pals que de les 2.259 previstes s’impedeix la construcció de 1.202.

Un cop aprovat provisionalment, el PDU haurà de rebre l’informe favorable de la Comissió de Territori de Catalunya, que preveu reunir-se en desembre. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, podrà signar l’aprovació definitiva i el Pla es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) i entrarà en vigor a l’endemà.