anunci patrocinat
La Conselleria de Mobilitat i Territori de el Govern de Balears ha iniciat els tràmits per formalitzar l'expropiació temporal de 56 habitatges que es troben buides, i que són propietat de grans tenidors. La Llei d'Habitatge de Balears, aprovada...
La Llei d'Arrendaments Urbans (LAU) recull en el capítol IV els drets i obligacions de les parts i especifica en l'article 21 les normes que regeixen la conservació de l'habitatge. Segons el citat article, podem treure les següents conclusions...
Malgrat ser una moneda descentralitzada i caracteritzada per una alta volatilitat de valor, les possibilitats que ofereixen els bitcoins a l'hora d'invertir en béns materials són infinites. Tot i que encara no es parli d'una legislació determinada per controlar els...
L'Agència de Consum catalana ha iniciat el procediment sancionador ja que els portals immobiliaris no informaven de l'índex de referència de lloguer com estableix la normativa. Aquests incompliments poden comportar sancions de fins a 10.000 euros, d'acord amb el...
El Pla General Metropolità (MPGM) de Barcelona es modificarà. En concret, es preveuen diverses fórmules per generar habitatge assequible en uns barris de districte de Gràcia (La Vila, Vallcarca, la Salut, Camp d'en Grassot i Gràcia Nova), que estan...
Espanya compta amb un parc d'unes 290.000 habitatges públics destinats al lloguer, que donen cobertura al 1,6% dels de llars. Aquest resultat es troba molt allunyat del 9,3% de mitjana a la Unió Europea. D'elles, 180.000 són propietat de...
Barcelona impulsa l'habitatge social. L'Ajuntament de la capital catalana ha obert el termini perquè fundacions i cooperatives presentin projectes d'habitatge social que es desenvoluparan en divuit solars i edificis municipals. Les entitats podran enviar les seves propostes fins al...
Quan a conseqüència de l’actual pandèmia, es produeixen situacions econòmicament difícils que afecten al pagament de les rendes de lloguer, sempre es aconsellable arribar a acords entre les parts que permetin aplicar solucions específiques per a cada cas. De...
El Consell de Ministres aprova una pròrroga en les mesures de lloguer d'habitatges. Els contractes de lloguer seguiran vigents en els seus termes actuals fins a la fi de l'estat d'alarma, previst pel 9 de maig. Al principi, aquesta mesura...
La Generalitat posarà en marxa a partir del gener una prova pilot per ajudar a repoblar les zones rurals de Catalunya amb ajudes per a la rehabilitació d’habitatges en desús. Per a aquesta primera fase, s’escolliran vint municipis de...

Altres Articles