anunci patrocinat

El retorn a l’activitat laboral d’algunes feines no essencials ha provocat l’augment de mobilitat de les persones i és per aquest motiu que s’han d’extremar les precaucions.

Les autoritats sanitàries recomanen seguir unes mesures d’higiene per intentar frenar així els contagis per Covid-19. La malaltia no entén ni d’espais ni de llocs i qualsevol prevenció és poca quan parlem de la salut de les persones.

Quasi el 80% dels ciutadans viu en comunitats de veïns, i és en les seves zones comunes (portals, ascensors, garatge, escales, espais esportius …) per on transiten tant residents com persones que estan de pas. És recomanable, per tant, que es presti especial atenció en la seva neteja diària, ara més que mai, als elements que es toquen amb freqüència, com passamans, poms, interruptors, etc.

Per intentar no propagar el virus, les precaucions han de ser extremes a l’hora de sortir de casa, però fins i tot dins de la pròpia comunitat de veïns, si es viu en un edifici o una urbanització.

En aquest sentit, a l’inici de la pandèmia els administradors de finques ja van enviar una proposta al ministeri de Sanitat per tal d’elaborar un protocol per evitar la propagació del coronavirus en les comunitats de propietaris.

La Cambra de la propietat urbana va recollir les pautes del Consell General de Col·legis d’Administradors de Finques (CGCAFE) i les rescatem en aquest article per tal de seguir totes les recomanacions i evitar d’aquesta manera un rebrot del virus:

1.- Mantenir una distància mínima d’un metre entre les persones que transiten per les zones comunes, principalment portal i escales. Mesura de seguretat que també han de seguir els empleats de la finca (porters, conserges, netejadors, vigilants…), donat el seu paper fonamental per al bon funcionament de les comunitats.

2.- Extremar la neteja diària amb gels desinfectants, lleixiu o altres materials no abrasius a les zones més sensibles, com són la porta d’accés al portal, les botoneres de les cabines dels ascensors, porter o videoporters automàtics, o els passamans de les escales.

3.- Clausurar les àrees o espais comuns, zones enjardinades, infantils, zones exteriors d’esbarjo, sales i en general qualsevol altre espai compartit que no sigui necessari per a l’habitabilitat i seguretat de l’edifici. Només es permet l’accés al personal encarregat del manteniment i neteja d’aquestes zones.

4.- Utilitzar l’ascensor de manera individual per evitar contactes amb altres veïns. Prémer el botó de destinació amb el dit protegit.

5.- Pel que fa al servei de neteja, s’aconsella que s’efectuïn les tasques de neteja en les primeres hores del dia. Les comunitats podran valorar la reducció del seu horari de treball a les tasques estrictament necessàries.

6.- Les obres en curs, tant privades com en zones o elements comuns, seguiran amb la seva execució fins la recepció d’una instrucció concreta per part de l’autoritat administrativa corresponent. Si bé moltes d’elles es veuran afectades, donada la manca de subministraments per tancament dels magatzems.

7.- Referent  a la recollida domiciliària d’escombrariesel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha comunicat un seguit de recomanacions sobre la gestió de residus domèstics procedents de llars amb persones aïllades o en quarantena per Covid-19. D’una banda, el material d’un sol ús utilitzat per la persona malalta i els seus cuidadors (guants, mocadors, mascaretes), l’equip de protecció individual (EPI) del personal sanitari (excepte ulleres i màscara) i qualsevol altre residu del pacient s’ha d’eliminar a la galleda d’escombraries disposat a l’habitació. De l’altra, la mascareta i ulleres s’han de retirar fora de l’estada del pacient en una altra bossa diferent. Aquestes dues bosses, tancades hermèticament, s’hauran d’introduir en la borsa destinada a contenir els residus d’origen domèstic, també segellada de manera hermètica, per posteriorment ser dipositada en el contenidor destinat exclusivament a aquest fi. Està terminantment prohibit dipositar-la en els contenidors de recollida separada (orgànica, envasos, paper, vidre o tèxtil) o abandonar-la en l’entorn.

8.- Quant a la paqueteria, sol·licitar als veïns que redueixin al mínim imprescindible i necessari les comandes que requereixin enviaments domiciliaris.

9.- Posar en el tauler d’anuncis o en un lloc visible, a més de les recomanacions sanitàries, un cartell informatiu amb aquestes mesures preventives perquè tots els residents, clients de negocis o turistes d’habitatges d’ús turístic tinguin coneixement de les mateixes.

10.- Suspendre la celebració de juntes generals de propietaris, tant ordinàries com extraordinàries, com reunions dels òrgans de govern no necessàries.

11.- El Reial decret estableix la suspensió de terminis processals, administratius, de prescripció i caducitat. També, s’aconsella que els serveis d’administració continuïn prestant-se a través de serveis remots.

La Cambra crida a la calma i al sentit comú per contenir l’epidèmia del coronavirus. També a la solidaritat amb aquells veïns, normalment d’avançada edat, que viuen sols, i que puguin necessitar de l’ajuda de la resta dels seus conveïns.