anunci patrocinat

Només el 31% dels joves espanyols menors de 34 anys disposa d’un habitatge en propietat. Aquesta és una de les principals conclusions recollides en un estudi elaborat per l’Observatori Via Célere de l’habitatge a Espanya. D’acord amb la promotora, el 24% de les persones amb menys de 24 anys disposa d’una casa en propietat, percentatge que ascendeix al 36% per a aquells amb edats compreses entre els 25 i 34 anys. Aquestes xifres augmenten de forma progressiva entre els 35 i 44 anys (52%), els 45 i 54 (67%) i els més grans de 55 (73%).

No obstant això, l’elecció de viure en règim de lloguer o en un habitatge propietat d’un familiar o amic no és l’opció preferida per cap franja d’edat. De fet, segons l’informe, el 82% dels menors de 24 anys escolliria el règim de propietat, una dada molt similar al de totes les forquilles d’edat analitzades.

Els ingressos són un altre factor que diferencia els espanyols que tenen un habitatge dels que no disposen d’ella. En concret, el 73% dels espanyols amb baixos ingressos optaria pel règim de propietat, en què només viu un 39%. Per contra, un 89% dels ciutadans amb rendes més altes desitjaria una casa en propietat, cosa que finalment pot fer un 72% d’ells. Així mateix, un 62% de les rendes mitjanes no viu en règim de lloguer, un model habitacional que el 86% rebutjaria.

De la mateixa manera, també hi ha una bretxa significativa entre els propietaris que compten amb una parella sentimental i els que no. Un 63% de les parelles que conviuen juntes ho fan en règim de propietat, mentre que només un 48% dels solters, divorciats o vidus té una casa pròpia.

Les raons de no disposar d’habitatge en propietat

Tal com reflecteix l’estudi de la promotora, un 56% joves enquestats afirma que el preu de l’habitatge en propietat és la principal raó per la qual no poden accedir-hi, ja que resulta inaccessible. D’altra banda, quatre de cada 10 menors de 34 anys destaquen que la inseguretat sobre la possibilitat de mudar-se en els anys posteriors és una altra variable important a tenir en compte.

En el cas dels majors de 55 anys, el preu de compra també representa el major obstacle (52%), seguit de la seva incapacitat per accedir a finançament. Això últim és el principal motiu dels segments analitzats entre els 25 i els 54 anys, que també situen en segon lloc el valor actual d’adquirir una llar.

Finalment, l’Observatori Via Célere de l’habitatge a Espanya destaca que les persones que viuen soles tenen més dificultats per accedir al finançament (50% enfront del 43% de les parelles) i d’assumir el preu dels habitatges (48% front al 44%).