anunci patrocinat

El Cercle d’Empresaris considera necessari ampliar l’oferta de sòl per incrementar el nombre d’habitatges existents a Espanya, així com dur a terme un pla públic-privat per augmentar els immobles en lloguer. Des d’aquesta organització també es proposa promoure polítiques pel costat de la demanda.

En concret, es creu oportú “com a mesura fiscal de xoc i de manera excepcional”, només fins al 31 de desembre de 2020, l’aplicació del tipus superreduït de l’IVA al 4% en la compra de primer habitatge, lliure i de protecció. De la mateixa manera, s’aposta per considerar la reintroducció de deduccions en l’IRPF en la inversió i renovació de l’habitatge habitual i les destinades als arrendataris.

El Cercle destaca que davant l’impacte que el coronavirus tindrà en el sector i en l’economia, unit al problema d’accés dels joves a l’habitatge i els desincentius a què s’enfronten els propietaris per oferir nous habitatges de lloguer, la solució passa per dissenyar i aplicar polítiques d’oferta.

La primera de les recomanacions se centra a ampliar l’oferta de sòl per incrementar la construcció d’habitatge, per la qual cosa aposta per desenvolupar un nou Pla Estatal d’Habitatge que actualitzi el ‘Pla 20.000’ i que inclogui la mobilització de sòl públic i la construcció d’obra nova augmentant l’oferta.

També recomana fomentar la construcció d’un parc d’habitatge de lloguer assequible o subvencionat amb col·laboració publicoprivada en ciutats amb demanda insatisfeta.

Per al Cercle, cal també agilitzar la tramitació i concessió de llicències urbanístiques utilitzant les oportunitats que brinda la digitalització, així com incrementar la seguretat jurídica dels arrendadors a través d’una nova Llei d’Arrendaments Urbans.