anunci patrocinat

La pandèmia ha canviat la manera que tenim de mirar les nostres vivendes, però no l’ha revolucionat. La consultora Knight Frank ha presentat un informe en el qual, a través d’una enquesta realitzada entre 160 promotors de 22 països, s’observa com el covid-19 està accelerant algunes tendències pel que fa a el disseny d’habitatges i com la flexibilitat és la clau. No obstant això, l’informe revela que “hi ha poques evidències que indiquin la necessitat de dissenyar específicament habitatges de cara a futurs confinaments”.

Segons aquesta anàlisi, la pandèmia ha propiciat un replantejament en el com i on vol viure la gent. Per aquest motiu algunes promocions estan introduint modificacions en dissenys preexistents, plantejant noves solucions relacionades, entre altres aspectes, amb espais per a teletreballar o amb estils de vida més saludables

Encara que és probable que l’impuls inicial dels promotors d’introduir canvis en els dissenys preexistents es vagi contenint, l’informe de Knight Frank si constata la voluntat d’aquests de tenir en compte alguns canvis inspirats pel covid-19, com serien:

-Espai per treballar a casa. Tres quartes parts dels promotors consultats són partidaris de donar una major importància a la tecnologia i incorporar un espai de treball a la llar buscant la flexibilitat.

-Un estil de vida més saludable i ecològic. El 38% dels promotors es planteja ara incloure en els seus desenvolupaments instal·lacions per a bicicletes, en comparació amb un 17% que considera ara en major mesura la disponibilitat d’espai per a aparcament. Tots els aspectes relacionats amb el benestar, i amb estils de vida més saludables, han passat a tenir una major importància entre els compradors. Per això els promotors estan analitzant com millorar la qualitat de vida que els seus desenvolupaments poden oferir en aquest sentit a través de diferents serveis i espais. Accessos sense contacte a l’habitatge, casellers per al lliurament de paqueteria o la possibilitat de comptar amb servei d’habitacions són algunes de les característiques a les que se li donarà més importància en el futur, ara que, a causa de la pandèmia, molta gent s’ha parat a pensar com vol viure.

-Atractiu urbà. Mentre que el 41% dels participants en la mostra van afirmar que estan buscant desenvolupaments en diferents ubicacions -tant ciutats, com a segones residències i zones rurals-, el 45% va afirmar que s’estan centrant en les ciutats.

-Ús mixt. Un terç dels promotors està considerant fer un mix no plantejat fins al moment, incloent espais per treballar i zones de coworking; serà interessant veure com es desenvolupen aquests elements en un futur.

-Més promoció local. Després d’un període de restriccions a el moviment com el que s’ha viscut, dos de cada cinc promotors van afirmar que es mostren ara més sensibles a les necessitats del mercat domèstic.

-Visites virtuals. Pràcticament dos de cada tres participants veuen un nou model de vendes a través de les visites virtuals a partir d’ara. Aquestes permeten nous processos amb una experiència de compra immersiva, donant als compradors la capacitat de parlar directament amb l’arquitecte o dissenyador a través de webinars, per exemple, el que permet una major interacció amb el promotor i una millor experiència de compra.