anunci patrocinat

El Fons Monetari Internacional (FMI) alerta Espanya de l’augment de desigualtats socials, d’ingressos, d’accessibilitat a l’habitatge per part dels joves tot com a resultat de la pandèmia, per la qual cosa recomanen ampliar l’oferta de el mercat de lloguer, incrementar el parc residencial, evitar la inseguretat jurídica i l’excessiva regulació dels lloguers.

Els problemes d’accés a l’habitatge ja es venien produint a Espanya des de la crisi de 2008.

Els treballadors menys qualificats van ser els més castigats per l’esclat de la bombolla immobiliària reduint-se així la seva possibilitat d’accés a l’habitatge i havent de mirar al lloguer. A això se suma que des de fa uns anys els joves que accedeixen a el mercat laboral, accedeixen amb sous relativament baixos.

L’augment de demanda en el mercat de lloguer no ha vingut acompanyat d’un increment de l’oferta de pisos en arrendament. Tendència que ha contribuït a un augment dels preus dels lloguers, sobretot en els últims anys.

“La crisi de covid-19 podria empitjorar els problemes d’accés a l’habitatge de lloguer, especialment per als més vulnerables”, afirma l’FMI.

“El confinament per l’estat d’alarma que va paralitzar el país pot agreujar més encara els problemes d’accessibilitat pels menors ingressos dels inquilins, que per la possible caiguda dels preus de lloguer”, destaca l’organisme internacional.

El Fons Monetari Internacional fa una anàlisi de mercat i conclou que:

“Els preus de lloguer a nivell nacional van començar a pujar a 2014. A l’agost de 2020, els preus de lloguer estan al voltant d’un 30% més alts que el 2007”, destaca l’informe. “No obstant això, els preus de venda estan aproximadament un 15% més baixos que el 2007”, comparal FMI amb dades d’idealista.

El govern espanyol està intentant contrarestar aquestes pressions amb mesures com la nova Llei d’arrendaments urbans, ampliant els contractes a cinc anys, i els subsidis per als inquilins amb baixos ingressos.

Actualment Espanya és un dels països de la UE amb la major taxa d’esforç per als inquilins, és a dir, aquells que gasten més del 40% dels seus ingressos en els costos totals de l’habitatge.

Segons dades d’Eurostat, la “taxa d’esforç” es va mantenir en 2018 per sobre de el nivell anterior a la crisi financera de 2008.

El Fons Monetari Internacional ofereix algunes consideracions a el Govern espanyol per millorar l’accés a l’habitatge de lloguer:

Demana millorar l’oferta d’habitatges i suggereix simplificar la normativa de construcció per impulsar la construcció d’un parc residencial a lloguer social.

Evitar la sobreprotecció excessiva de l’arrendament com la inseguretat jurídica per defugir efectes en l’oferta d’habitatges de lloguer que intensifiquin els problemes d’accessibilitat.

Els esforços de les diferents administracions es centrarien en abordar les limitacions de les ofertes, ja que l’elasticitat de l’oferta d’habitatge és relativament baixa a Espanya.

Entre aquestes prioritats de l’Estat demana:

Facilitar i simplificar la regulació de terra i accelerar els processos de reparcel·lació, en el desenvolupament d’habitatge assequible.

Incrementar l’estoc d’habitatge social de lloguer.

Millorar l’eficiència dels processos d’accés a habitatge.

Garantir una bona infraestructura pública en ubicacions més assequibles.