anunci patrocinat

El Ministeri de Transports i Mobilitat ha posat en marxa l’anunciada reforma del Pla Habitatge 2018-2021 actualment vigent. D’aquesta manera, vol facilitar la seva gestió. A més d’aconseguir «una major eficiència dels recursos» que té assignats.

Entre les principals novetats que introduirà figura l’extensió en un any, fins a desembre de 2022, del termini de concessió de les diferents ajudes al lloguer i la compra que contempla el pla per aprofitar al màxim els fons transferits pel Ministeri a les comunitats autònomes.

Ajudes incloses en el Pla Habitatge 2018-2021

Així mateix, l’ajuda que contempla per a joves que comprin habitatge en municipis de menys de 5.000 habitants s’estén. D’aquesta manera, beneficiarà joves que comprin pis en nuclis urbans »que també tinguin menys d’aquesta població.

La redacció de l’actual pla indica que l’ajuda es destina a joves de «municipis». Amb la qual cosa, segons el Ministeri, s’excloïa sense intenció de fer-ho a nuclis de població d’àmbit territorial inferior al municipi, com ara poblats o pedanies.

Per això, la modificació del Pla es materialitzarà a través d’un Reial Decret. I «solucionarà aquesta discriminació no desitjada. També s’estendrà l’aplicació de l’ajuda als nuclis de població de menys de 5.000 habitants que es trobin en l’àmbit rural ».

agilitzar tràmits

En virtut de la reforma, i també per tal d’agilitar la tramitació d’ajuts, se suprimeix l’exigència de subscriure acords entre administracions perquè aquestes o les seves societats públiques dependents comprin habitatges amb ajudes del Ministeri per incrementar el parc públic d’habitatge.

A més, s’ampliarà el termini d’execució de les actuacions de regeneració i renovació urbana articulades a l’empara de el pla anterior, el de el període 2013-2016 i la seva pròrroga, en dos anys, fins al 31 de desembre de 2022.

Plans de regeneració urbana

En concret, aquesta iniciativa es dirigeix ​​a estendre el termini per a l’execució de 193 àrees de regeneració i renovació urbana. Es tracta d’actuacions ja en curs per a les quals les comunitats autònomes afectades vénen sol·licitant l’esmentada ampliació.

D’aquesta manera, el govern pretén mantenir l’activitat i li ocupació. I fins i tot generar nous llocs de treball, a més de millorar la qualitat de vida dels ciutadans que habitin els àmbits i habitatges objecte de regeneració o renovació.

Finalment, amb la modificació de el pla s’amplia el termini perquè les comunitats autònomes i Ceuta i Melilla adquireixin compromisos financers, amb càrrec als fons compromesos pel Ministeri en els exercicis 2020 i 2021. Fins al 31 de desembre de 2020 i fins al 31 de desembre de 2021, respectivament.