anunci patrocinat

El Govern ha aprovat en Consell de Ministres un pla de mesures per ajudar als ciutadans afectats econòmicament pel COVID-19 a fer front als seus lloguers. Entre les mesures destaquen una línia de microcrèdits avalats per l’Estat, ajudes directes a les famílies i la suspensió de desnonaments durant 6 mesos una vegada que acabi l’estat d’alarma pel coronavirus. El Govern mobilitzarà 700 milions d’euros per fer front a totes aquestes mesures .

En concret, en pisos propietat de fons d’inversió o de pisos de grans tenidors o d’empreses, s’ha aprovat la moratòria de 6 mesos en el pagament del lloguer i s’estableix la paralització de tots els processos de desnonament en llars vulnerables sense alternativa a un altre habitatge durant el període de 6 mesos a partir de la finalització de l’estat d’alarma sanitària pel coronavirus.

Per a aquells que tinguin un pis llogat a un particular o un petit propietari, l’inquilí en situació de vulnerabilitat econòmica podrà demanar un “ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda”, si el propietari s’hi nega, llavors el llogater podrà de sol·licitar a l’Estat una línia de microcrèdits, a interès zero, amb un termini de devolució d’entre 6 i 10 anys per a aturats, en situació d’ERTE, autònoms o persones que s’han reduït la jornada laboral.

A més, s’estableix una línia d’ajudes directes per a aquelles famílies que no puguin fer front al pagament dels microcrèdits, l’Estat pagarà el deute de lloguer a través d’una línia d’ajudes públiques que preveu ajudes de fins a 900 euros al mes i 200 euros per despeses de subministraments o manteniment.

D’aquesta manera, els desocupats, els afectats per un ERTO o per una reducció de jornada o autònoms que no arribin a el límit de tres vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) podrà accedir a l’ajut.

Ampliació a tres mesos de la moratòria hipotecària

Així mateix, s’ha decidit també l’ampliació a tres mesos de la moratòria en el pagament d’hipoteca per a aquelles persones afectades econòmicament pel virus.

De tal manera, han informat que la moratòria també beneficiarà als autònoms, professionals o pimes que pateixin extraordinàries dificultats.