anunci patrocinat

El ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha anunciat l’obertura del tràmit de consulta pública prèvia de l’Avantprojecte de la Llei estatal pel Dret a l’Habitatge, un nou marc legislatiu que oferirà cobertura jurídica i protecció a l’habitatge social i protegit, entenent-lo com un instrument clau de l’acció pública en favor de el dret a l’habitatge.

La futura Llei Estatal pel Dret a l’Habitatge respon a la necessitat de dotar el dret constitucional a un habitatge digne i adequat, recollit a l’article 47 de la Constitució Espanyola, d’una norma amb rang de llei que estableixi les bases i garanties de el seu exercici efectiu a tot el territori.

El ministre ha afirmat que aquesta obertura de la consulta pública prèvia convida a associacions representatives, col·lectius socials, agents públics i privats i a el conjunt de la societat a formular aportacions a el contingut d’una llei, entre els objectius destaquen la regulació de les polítiques d’habitatge com a servei públic d’interès general, el blindatge de la funció social de l’habitatge, promoure el desenvolupament dels parcs públics d’habitatge, el reforç de el dret d’un habitatge digne a preu assequible, de la planificació i cooperació interadministrativa en la matèria, així com la transparència i informació en les operacions immobiliàries d’habitatge.

Així mateix, Ábalos ha manifestat que la futura llei forma part d’un marc d’acció en matèria d’habitatge que, entre altres fites, persegueix ampliar l’oferta d’habitatge social a Espanya, sumant-se al desenvolupament de diverses mesures que el Ministeri està implementant i en les que està treballant, com són el Pla Estatal d’habitatge 2018-2021, el Pla 20.000 habitatges de lloguer social o assequible, les mesures orientades a crear un entorn favorable per a la promoció d’habitatge de lloguer a preus assequibles, el Pla de Rehabilitació i Renovació urbana Sostenible, o el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de la UE.

A més, va en la línia ja marcada per les mesures que s’han implementat en aquests mesos com a conseqüència del coronavirus en matèria d’habitatge.

Butlletí especial sobre Habitatge Social

El nou Butlletí Especial Habitatge Social 2020 recull informació aportada per les diferents CCAA i principals ajuntaments, així com dades del Ministeri d’Hisenda, de l’oficina estadística Eurostat, entre d’altres fonts d’informació, per donar a conèixer la situació de l’habitatge social al nostre país.

Segons les seves dades, el parc d’habitatge social de titularitat pública existent al nostre país és d’unes 290.000 habitatges socials. D’elles, 180.000 són de titularitat autonòmica i altres 110.000 habitatges són de titularitat municipal. Segons el Ministeri, aquesta xifra contrasta amb els més de 2,3 milions d’habitatges protegits construïts en el període 1981-2019, ja que aquests habitatges protegits es van destinar de manera majoritària a la venda, tenint molt escàs pes la promoció d’habitatge públic destinat al lloguer.

Pel que té a veure amb la inversió en polítiques d’habitatge, el Butlletí assenyala que la despesa en promoció d’habitatge i foment de l’edificació es va situar a Espanya en 0,22% respecte al PIB, fet que suposa estar a prop de el conjunt de la UE, situada a 0,25%. No obstant això, aquesta despesa s’ha destinat a promoure habitatge públic amb diverses formes de tinença: compravenda, lloguer o lloguer amb opció a compra, però no només al lloguer social o assequible, com ha passat majoritàriament en un gran nombre dels països de la UE.

El Butlletí Especial recull dades desagregades per CCAA i Ajuntaments de la inversió pressupostària destinada a polítiques d’habitatge, que va aconseguir en 2019 els 2.297,4 milions d’euros, superant així la mitjana anual del conjunt de el període 2010-2019, situada a 1.933,9 milions d’euros.