anunci patrocinat

El govern subvencionarà fins a un màxim de 400 euros per metre quadrat o fins al 60% del preu d’adquisició d’habitatges destinats a incrementar el parc públic i social orientat al lloguer o cessió en ús.

Així ho recull l’ordre publicada pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), que modifica el Reial decret aprovat per l’anterior Executiu per regular el Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021.

El govern compleix així amb el que disposa el reial decret del passat 31 de març pel qual s’adoptaven mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a l’Covid-19, entre els quals s’inclouen les noves ajudes al lloguer per als col·lectius més vulnerables.

Mitjançant aquesta Ordre, el Ministeri modifica el programa de foment de parc d’habitatge de lloguer, respectant el programa existent, però incorporant un nou supòsit que possibiliti destinar les ajudes a la compra d’habitatges a fi d’incrementar el parc públic d’habitatges.

La mesura inclou nous beneficiaris

Amb aquesta nova mesura, ara també podran obtenir ajuts  les administracions públiques, els organismes públics i altres entitats de dret públic, així com les empreses públiques i les entitats del  tercer sector sense ànim de lucre, que comprin habitatges amb l’objectiu d’incrementar el parc públic de vivendes destinades a lloguer o cessió en ús social.

En concret, podran obtenir una subvenció proporcional a la superfície útil de cada habitatge, de fins a un màxim de 400 euros per metre quadrat, de manera que la quantia màxima d’aquesta subvenció no superi el 60% del preu o cost d’adquisició inclosos impostos, taxes, tributs, despeses de notaria i registre i qualsevol altra despesa inherent a l’adquisició.

Aquesta nova mesura se suma a la ja inclosa en el decret original de 2018 dirigida als promotors dels habitatges, fins i tot procedents de la seva rehabilitació o de la represa d’obres d’habitatges o promocions paralitzades, que poden obtenir una ajuda directa, proporcional a la seva superfície útil de fins a un màxim de 350 euros per metre quadrat, sense poder superar el 50% de la inversió de l’actuació i amb un límit màxim de 36.750 euros per habitatge.