anunci patrocinat

La covid-19 ha canviat les prioritats dels més joves a l’hora de comprar una casa. En concret, un 64% de les persones entre 25 i 34 anys indica que la pandèmia ha canviat les seves preferències en la recerca d’habitatge. Així ho revela un estudi realitzat per l’Observatori de Via Célere.

En aquest sentit, els enquestats prioritzen la presència de terrassa o jardí en l’habitatge. El percentatge de població que prioritza aquest element a l’hora de comprar un habitatge ha passat del 32% al 48% entre els menors de 25 anys, del 35% a un 58% en el segment d’edat d’entre els 25 i els 34, del 44% a 61% entre els 35 i els 44 anys, de 39% al 51% entre els 45 i els 54 anys i del 39% al 57% entre els majors de 55. En canvi, les variables tradicionalment més rellevants, com la ubicació i el preu, baixen de manera significativa en tots els segments poblacionals.

Cal destacar que, de la mateixa forma, la grandària de les habitacions és un altre dels factors que augmenta d’importància pels menors de 25 anys, passant del 25% al 39%, mentre que a penes hi ha canvis o fins i tot hi ha lleugers descensos en la resta de les franges d’edat. Un altre dels elements que guanya importància és el de les zones comunes, el percentatge augmenta en tots els segments, així com el de l’eficiència energètica, que creix especialment en la població entre els 25 i els 34 anys, passant del 11% al 19 %.

Pel que fa al sexe, les dones, amb un 57%, han notat més el canvi de prioritats a l’hora de buscar un habitatge que els homes, amb un 51%. En aquest sentit, prioritzen més la possibilitat de comptar amb una terrassa després del confinament, amb un increment de 20 punts bàsics, passant del 43% al 63%.