anunci patrocinat

La manca de turisme massiu a la ciutat de Girona ha provocat que moltes activitats vinculades a aquest sector haguessin d’abaixar la persiana. I entre els negocis que més han notat aquesta davallada de visitants hi ha els habitatges d’ús turístic. Segons dades facilitades per l’Ajuntament de Girona, després de molts anys amb increments, alguns cops molt elevats, en la tipologia d’aquest tipus d’activitats,l’any passat hi va haver un descens en el número total de pisos turístics d’aproximadament el setze per cent. Molts propietaris van veure que no podrien fer negoci amb els habitatges per l’absència de visitants i els van donar de baixa. Alguns d’aquests han passat a ser pisos de lloguer, alguns altres segurament s’han posat a la venda i altres han quedat buits. En algun cas, fins i tot s’hi ha produït alguna ocupació aprofitant l’absència d’inquilins.

Sempre segons les dades de l’Ajuntament, si a principis del 2020 hi havia 880 pisos turístics a Girona, es va tancar l’any amb 762 activitats registrades. Són, doncs, 118 menys en dotze mesos. A més a més, si es tenen en compte els mesos de gener i febrer d’aquest any 2021, la xifra ha caigut en 19 habitatges més. Després d’aquest seguit de dades decreixents, la xifra actual queda fixada en 743 habitatges destinats a l’ús temporal de visitants a la ciutat de Girona.

Info de Diari de Girona