anunci patrocinat

L’habitatge va frenar al desembre la tendència a la baixa dels preus observada entre setembre i novembre, i va tancar l’any a el mateix nivell que el 2019, segons les dades de l’índex Tinsa IMIE General i Grans Mercats de la taxadora, que reflecteix l’evolució de preus de l’habitatge nou i usat.

“Les xifres a la fi de l’any mostren certa estabilització de la tendència descendent, apropant-se en el cas de l’índex general i de capitals i grans ciutats a nivells de l’estiu, després de l’ajust addicional de la tardor”, explica Rafael Gil, director del Servei d’Estudis de Tinsa.

L’índex IMIE General i Grans Mercats es va situar al desembre en 1.511 punts, la mateixa referència que en l’últim mes de 2019. “La variació interanual de l’índex general al desembre és pràcticament nul·la, caient respecte a el passat mes de març un -2, 1%. L’increment interanual mitjà dels dotze mesos és d’un 0,9% “, afirma Gil.

Segons expliquen des de Tinsa, les dades definitives de desembre modifiquen en dues dècimes els provisionals anunciats per a l’últim trimestre del l’any, situant la caiguda del preu de l’habitatge a Espanya en un -1,5% interanual en el quart trimestre i l’ajust des març en un -2,1%.

Dins de l’estabilització general en l’evolució dels preus, s’aprecien lleugeres diferències entre mercats. Així, tots els grups, excepte les àrees metropolitanes, van finalitzar l’any amb preus iguals o lleugerament superiors als d’un any abans. La caiguda interanual en les àrees metropolitanes es va situar en el -2,8%.

Tant les capitals i grans ciutats com la costa mediterrània es van mantenir en nivells similars als de finals de 2019, mentre que les illes i els municipis més petits d’interior (grup ‘Resta de municipis’) van registrar al desembre un increment del 2,3 % i del 1,1% interanual, respectivament.

El preu mitjà a Espanya és un 15,3% superior al mínim de 2015 i acumula un descens del 33,8% respecte als màxims assolits el 2007.

Evolució de l’habitatge durant la pandèmia

Si analitzem l’evolució de l’habitatge des de l’esclat de la pandèmia, les illes i la costa mediterrània són els grups analitzats on més s’ha depreciat l’habitatge des de l’inici de la crisi sanitària, amb caiguda superiors a l’-6% des del març.

També les àrees metropolitanes van reflectir un descens superior al -2,1% de la mitjana nacional, amb un ajust de l’-3,9%. Per la seva banda, els mercats que mostren menors diferències respecte a l’hora de l’inici de la crisi sanitària són les capitals i grans ciutats (-0,6% des de març) i ‘Resta de municipis’ (+ 0,0%).

D’altra banda, l’índex Tinsa IMIE General i Grans Mercats inclou cada mes una selecció d’altres indicadors immobiliaris i econòmics rellevants. En aquesta edició es mostra que la compravenda d’habitatges i de visats d’obra nova mantenen una caiguda acumulada superior al -20% entre gener i octubre, segons les dades facilitades per l’Institut Nacional d’Estadística i el Ministeri de Transport, respectivament.

La diferència és menor en la signatura d’hipoteques, que, segons l’INE, acumula un descens de l’-7,4% en els deu primers mesos de l’any, després de les 28.248 hipoteques signades a l’octubre, que representen una caiguda interanual del -5, 9%.