anunci patrocinat

Les capitals i grans ciutats mantenen el descens del preu mitjà de l’habitatge nou i usat iniciat al maig i acumulen a l’octubre una caiguda del 2,9% des del març, quan va començar la crisi sanitària. Segons l’estadística Tinsa IMIE General d’octubre, el descens de la valor a les capitals i grans ciutats en l’últim any arriba al 2,6%, per sobre del 2,2% interanual de la mitjana nacional que reflecteix l’índex general.

«Continua la senda de descens general de valors mitjans residencials, caient l’índex general un 2,2% en taxa anual, a l’igual que ho va fer al setembre. La variació de l’índex respecte al mes previ és mínima, situant-se un 3,2% per sota de la valor de març », afirma Rafael Gil, director del Servei d’Estudis de Tinsa.

Els majors descensos respecte a l’octubre del l’any passat es localitzen a la costa mediterrània, on el valor mitjà mostra una caiguda del 6,7% interanual, seguit de les capitals i grans ciutats (-2,6%) i del grup de localitats de interior i menor grandària, agrupades en ‘Resta de municipis’, que registra un descens del 2,1%. Tant les àrees metropolitanes (-0,4% interanual) com el grup ‘Balears i Canàries’ (-0,1%) es mantenen en nivells similars als de fa un any.

En comparació amb el mes de març, els majors ajustos es localitzen a les zones amb un marcat component turístic i de segona residència. «Els grups de Costa Mediterrània i arxipèlags registren a l’octubre els majors ajustos postcovid (descens respecte a març): al voltant d’un 8% en els dos casos», assenyala Gil.

El preu mitjà a Espanya està una 14,0% per sobre del mínim registrat al febrer de 2015. La caiguda acumulada des de màxims de 2007 arriba al 34,6%. Les illes són el grup que registra el major recorregut a l’alça des dels valors mínims registrats durant la crisi anterior, un 23,6%, seguit de les capitals i grans ciutats, amb un 22,6%. Pel que fa als màxims del cicle anterior (2007), la costa mediterrània es desmarca amb la major caiguda acumulada: un 45,7%. També les àrees metropolitanes i el grup ‘Resta de municipis’ mostren descensos superiors a la mitjana, d’un 39, 9% i un 35,1%, respectivament.