anunci patrocinat

La Federació d’Associacions Immobiliàries (FAI) ha reclamat que es creï un pla estatal pel reajustament de l’oferta i la demanda. L’objectiu ha de ser protegir el mercat de lloguer després de la crisi sanitària, segons ha assenyalat en un comunicat.

La Federació ha apuntat que està ultimant un document de propostes, que presentarà al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, per potenciar l’oferta i el sosteniment dels lloguers d’habitatges i locals de negoci. I protegir tant a arrendadors com a arrendataris.

La necessitat de protegir el lloguer

El col·lectiu ha posat en relleu que des del 4 de maig el 50% de l’activitat de les agències immobiliàries s’ha centrat principalment en la gestió de demanda d’habitatges de lloguer. Tot i això, asseguren que l’escassetat d’habitatge encareix el mercat en les principals ciutats i centres productius.

Des del seu punt de vista, les polítiques aplicades s’han mostrat «ineficaces» per a l’equilibri de l’oferta i la demanda i el reajustament dels preus. No obstant això, FAI creu que aquestes polítiques no han frenat un creixement poc sostenible dels preus. Aquests, en determinades places, han arribat a increments de dos dígits des 2018.

Entre les propostes de FAI, destaquen la bonificació fiscal per arrendadors d’habitatge habitual. Tant en l’IBI (de l’50%) com en l’IRPF (fins al 100%). Sempre que la renda mensual estigui dins dels paràmetres d’un índex de preus per metres quadrats que hauria de publicar-se en tots els municipis de al menys 5.000 habitants, segons explica.

La necessitat d’incorporar oferta nova

També recull un incentiu a la incorporació de nova oferta. La bonificació del 10% en l’impost autonòmic de transmissions patrimonials per a compres d’habitatges destinats a lloguer. Així com la creació d’una línia d’ajut mitjançant crèdits ICO per rehabilitar els habitatges que es destinin al lloguer d’habitatge habitual per un període mínim de 5 anys.

Per atraure propietaris que no volen assumir la gestió de l’arrendament a el mercat de lloguer, FAI proposa que es creï un sistema públic, mitjançant gestió privada. Que s’encarregui d’administrar habitatge privat cedit en arrendament durant al menys 5 anys.

D’altra banda, aposta per articular un pla d’ajudes econòmiques estatals directes que puguin dirigir-se tant a inquilins com a propietaris. Gestionats per les comunitats autònomes i amb una dotació econòmica suficient per a cobrir la demanda.

Finalment, demanen crear la posada en marxa d’una oficina autonòmica de resolució extrajudicial de conflictes, mitjançant mediació i arbitratge gratuït.