anunci patrocinat

El Consell General dels Col·legis Oficials d’Agents de la Propietat Immobiliària d’Espanya preveu que la recuperació econòmica després de l’impacte de l’coronaviurs serà en forma de U« no molt acusada »i s’assoliran nivells pre-Covid en un 80-90% a la fi de 2021.

En aquest sentit, i sobre les diferents teories sobre la recuperació, indica: “S’han escoltat des de les previsions més optimistes que vaticinen una benèvola crisi en ’V’ de la qual sortirem amb la mateixa velocitat a la qual hem entrat, fins a les més dolentes que es decanten per un model en ‘l’ amb una caiguda demolidora i una recuperació lenta i costosa, passant també per aquelles que se situen en un punt intermedi i anuncien que l’escenari que es donarà serà un patró en ‘o’, en el que trigarem un temps, no curt però tampoc excessivament llarg, en aconseguir que despunti el creixement econòmic i tornar-nos a situar en xifres anteriors a la crisi produïda “.

Alcover comenta que, després de sospesar els diferents escenaris, i després d’analitzar els primers moviments contrastats en el sector, i que es recolzen en enquestes i sondejos efectuats entre els APIS, “som raonablement optimistes, i ens possibiliten albergar esperances que el marc en el que finalment ens moguem ens situïn davant un model en ‘o’ bastant suau”.

Percepció positiva del mercat

En relació a les operacions tancades, des de COAPI s’estima que “els senyals que està donant el mercat són positiusi la situació actual és bastant millor del que les greus circumstàncies que hem travessat podien fer preveure; existint fluïdesa tant en l’oferta com en la demanda “, segons la secretària de la institució.

Pel que fa als índexs de preus que puguin donar-se, des Consell General de Coapi, vaticinen un descens en el preu de l’habitatge en una forquilla d’entre el 10% al 15% de mitjana, amb possibilitat que en algunes zones més desfavorides la caiguda abast trams del 20%, mentre que en altres més pròsperes les retallades que puguin patir quedin per sota d’aquest 10%.

També es preveu que es produirà una pujada gradual i constant de l’activitat immobiliària, que havia quedat pràcticament paralitzada, i que seria viable arribar a un escenari prou acceptable a la fi de 2020, amb una gradual recuperació de el sector en què al llarg de 2021 podrem aconseguir, almenys en un 80 o 90%.

Canvi de tendència en la demanda d’habitatges

Però el covid-19, no només ha tingut impcte en el trànsit de les operacions realitzades o en l’índex dels preus de mercat. Una de les conseqüències més destacades que s’està detectant de manera inqüestionable, i que tots els sondejos ratifiquen, és la de que “s’ha produït un important increment en l’interès dels clients cap a habitatges que ofereixin espais habitables a l’aire lliure i superfícies de esbarjo enjardinades “, explica la secretària de el Consell.

Els clients ara busquen habitatges unifamiliars amb jardí individual, així com immobles integrats en propietat horitzontal que posseeixin àrees verdes per a esplai comú. “En tot cas, i com a denominador comú de requisit mínim imprescindible, es demanda, si més no, que l’habitatge buscat disposi de terrasses o balcons”, afirma Alcover.