anunci patrocinat

El sector residencial resisteix davant la crisi segons l’informe elaborat per la consultora Colliers International, que constata que l’obra nova està reaccionant millor que l’habitatge de segona mà a la situació derivada de la pandèmia. Segons la consultora, la demanda està experimentant una contracció el 2020, molt més accentuada en l’habitatge usat, que podria provocar que, en conjunt, arribés a retrocedir fins a un 25% el 2021 respecte a 2019, si el context econòmic no millora.

A més, Colliers assegura que la producció d’habitatge es veurà afectada per les restriccions al finançament de nous projectes i calcula que “el 2021 podríem veure una reducció de l’activitat d’habitatges iniciats de l’30% respecte a 2019 amb una producció al voltant de 70.000 habitatges a l’any, fet que suposa retrocedir entre 3 i 4 anys fins a nivells de 2016 “. A més, s’imposen de forma generalitzada majors exigències en la precomercialització, que en molts casos seran barreres inexpugnables per a alguns promotors “.

Igualment, l’informe -que analitza el comportament del mercat residencial a 2020 s’observa “un increment de nombre d’habitatges comprats amb hipoteca”. Ja que si en 2019 es van signar 67 hipoteques per cada 100 transaccions d’habitatges, durant el primer semestre del 2020 van augmentar a 91, “el que revela símptomes d’esgotament de l’estalvi familiar, sent les hipoteques d’habitatges a tipus fix les que escalen posicions i es consoliden com a primera opció “.

Estabilitat en els preus d’obra nova i ajust en la segona mà

Una altra de les conclusions d’aquest estudi és que el preu en venda de l’habitatge d’obra nova consolida nivells i no s’aprecien ajustos significatius. En canvi, els preus d’oferta de segona mà experimenten retrocessos entre el 5% i el 15%.

Per la seva banda, l’esforç hipotecari per a la compra d’habitatge d’una llar mitjana se situa per sota de l’35% en totes les capitals de província excepte a Barcelona (39%) i Sant Sebastià (41%).

Augmenta la bretxa per a l’accés a l’habitatge de la població més jove. Segons les dades de Colliers, una parella de joves ha d’estalviar més de 10 anys de mitjana per poder comprar el seu primer habitatge, període que segurament s’incrementarà en major mesura pels efectes d’aquesta crisi.

Pel que fa a el mercat de lloguer, l’esforç d’una família mitjana per llogar requereix menys d’una tercera part dels seus ingressos en totes les capitals, excepte a Barcelona que necessita un 38% i a Madrid un 36%.

Mercat d’habitatge en lloguer

El mercat d’habitatge de lloguer continua en expansió, especialment a Madrid i en les seves àrees metropolitanes, que són les zones més demandades. El build to rent, com a model de desenvolupament es revela com la gran oportunitat de el sector residencial. Les capitals de províncies i grans nuclis amb bons serveis destaquen com a mercats d’interès.

Madrid és sens dubte el mercat més dinàmic i València es posiciona com un mercat alternatiu a la de Barcelona, ​​que pateix els efectes de la intervenció de l’Administració local.

“D’aquesta profunda anàlisi i fent un exercici de màxima concreció sobre els seus principals conclusions, es desprèn que el sector residencial resisteix els efectes de la crisi, fonamentalment en obra nova. La contracció de la demanda i dels preus de venda afecta principalment a l’habitatge usat, destacant les zones més afectades pel xoc de el turisme “- comenta Jorge Llacuna, responsable de l’Informe i director de Business Intelligence en Colliers.