anunci patrocinat

El tipus mitjà a què les entitats espanyoles van concedir crèdits per a hipoteques a l’abril va baixar per tercer mes consecutiu, fins al 1,754%, enfront del 1,765% de març, mentre que en el quart mes de 2019 se situava en el 2,017%.

Així, el tipus mitjà dels préstecs hipotecaris a més de tres anys per a adquisició d’habitatge lliure concedits per les entitats a Espanya ha recuperat la seva ratxa baixista fins col·locar-se al 1,754%, tot i haver pujat puntualment en el primer mes de l’any.

En qualsevol cas, el tipus mitjà es manté per sota del 2%, un nivell sobre el qual es va mantenir durant vuit mesos, segons les dades del Banc d’Espanya recollides per l’Associació Hipotecària Espanyola (AHE).

En aquest context, l’euríbor, l’índex a què es troben referenciades la majoria de les hipoteques espanyoles, va pujar al mes d’abril a l’-,108%, des del -0,266% en què es va situar el mes anterior.

Per la seva banda, el tipus mitjà dels préstecs hipotecaris entre un i cinc anys per a l’adquisició d’habitatge lliure concedits per les entitats de crèdit a la zona de l’euro va ser del 1,55% (referit a el mes anterior).