anunci patrocinat

Els ajuntaments podran plantejar pujades de l’impost sobre béns immobles (IBI) de fins al 50%, als habitatges que romanguin buits més de dos anys. Aquesta mesura afectaria els propietaris que tinguin quatre o més habitatges. Aquest canvi s’aplicaria, si tira endavant la nova Llei d’Habitatge.

La normativa actual vigent ja estableix que els ajuntaments puguin aplicar un recàrrec de fins al 50% de la quota líquida de l’IBI, per als “immobles d’ús residencial que es troben desocupats amb caràcter permanent”. Encara no s’han recollit els paràmetres que determinen quan un habitatge està desocupat o buit i es pot aplicar aquesta pujada fiscal.