anunci patrocinat

El Col·legi Oficial d’Agents de la Propietat Immobiliària (COAPI) de Barcelona, ​​l’Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya (AIC) i la cooperativa sense ànim de lucre TSR Territori Socialment Responsable, han signat un conveni de col·laboració per fer comunitats de veïns més sostenibles, inclusives i resilients.

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides (ODS) són el marc de referència del nou conveni de col·laboració que han signat l’Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya (AIC), el Col·legi Oficial d’Agents de la Propietat Immobiliària (COAPI) de Barcelona i Territori Socialment Responsable (TSR), la cooperativa sense ànim de lucre que desenvolupa la iniciativa social Edificis Positius.

Aquesta iniciativa, que fomenta els ODS entre les comunitats de veïns, té com a principal objectiu fer dels edificis un actor de canvi de les ciutats apoderant a la ciutadania, organitzada en comunitats de propietàries i de veïnatge i generant un nou àmbit des d’on abordar els reptes de civisme i sostenibilitat. Per la seva banda, l’AIC i el COAPI de Barcelona són dues organitzacions conscients dels impactes que es generen amb les activitats que desenvolupa el col·lectiu immobiliari a Catalunya i les dues treballen des de la responsabilitat social i la generació d’impactes positius en la societat i fomentant els ODS.

Amb la signatura d’aquest conveni les tres organitzacions treballaran per contribuir a crear comunitats de veïns més resilients, amb capacitat per superar crisis sanitàries o socials, fomentant el bon veïnatge, millorant la convivència i afavorint la generació de comunitats més sostenibles, inclusives, integradores i saludables.

“Com a representants tant de tots els professionals del sector immobiliari de Catalunya en general, com dels API col·legiats i associats en particular, tenim una gran oportunitat de col·laborar en la transformació del mercat immobiliari, també en el seu vessant de sostenibilitat i responsabilitat social. Aquest tipus d’aliances són fonamentals per conscienciar el col·lectiu i enfortir les línies d’actuació per complir els objectius marcats per les Nacions Unides “, ha indicat Gerard Duel, president de l’AIC i de l’COAPI de Barcelona.

Tenint en compte el context actual, la signatura del conveni s’ha dut a terme a través d’una plataforma digital, aprofitant les noves eines TIC de comunicació per fer una trobada sostenible. Van estar presents Gerard Duel, president de l’AIC i el COAPI de Barcelona; Josep Maria Canyelles, president de TSR; Anna Puigdevall, gerent de l’AIC; i Mercè Casals, responsable de Territori i Organització de TSR.