anunci patrocinat

La nova Llei d’Habitatge comptarà amb un nou gravamen als pisos buits, en forma de recàrrec de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI). Així ho han acordat PSOE i Unides Podem que, però, encara no s’han posat d’acord en la quantia.

Què proposa el Ministeri de Transports?

El Ministeri de Transports ha posat sobre la taula com hauria de ser la legislació a aquest efecte:

Recollir en la pròpia legislació reguladora de l’IBI una definició clara perquè els ajuntaments puguin aplicar el recàrrec en la quota d’aquest tribut a aquells immobles d’ús residencial que romanguin desocupats.

Establir un període temporal de referència de dos anys.

Fixar un nombre mínim de quatre immobles per propietari.

Acordar una sèrie de causes justificades de desocupació temporal de l’immoble.

Per intentar arribar a un consens, en els pròxims dies s’organitzarà una trobada amb un equip de el Ministeri d’Hisenda.