anunci patrocinat

Tot i que l’ús de les noves tecnologies i la digitalització calen millor entre els joves, les noves generacions segueixen confiant més en l’assessorament personal a oficina per a la signatura d’una hipoteca. Aquesta és una de les conclusions que es desprèn de l’estudi ‘Joves i Habitatge 2020’ d’Aedas Homes, elaborat sobre la base d’una enquesta online realitzada a més 1.000 persones de 25 a 34 anys.

Segons aquest estudi, els joves es mostren majoritàriament reticents a hipotecar realitzant un procés 100% en línia: només el 23,6% dels joves que té intenció de comprar un habitatge estaria preparat per signar una hipoteca sense visitar una oficina d’una entitat financera. El 51% dels entrevistats contesta que necessita visitar una oficina bancària abans de signar una hipoteca, mentre que el 25,4% no té clar si acceptaria una hipoteca online. “La confiança que genera parlar amb una persona o simplement tractar de negociar millors condicions pot estar darrere d’aquesta manca de confiança en la hipoteca 100% en línia”, afirma Jorge Valero, director de Data i Transformació Digital d’Aedas Homes.

Per comunitats autònomes, els joves que s’oposen de ple a contractar un préstec hipotecari per Internet són els canaris (fins al 69,8% descarta aquesta opció), seguits pels navarresos (69,2%), castellanolleonesos (66%), gallecs (63%) i asturians (63%).

Per contra, els més predisposats a contractar aquest servei financer digital són els joves de Balears (el 38,5% signaria una hipoteca online), Madrid (34,1%) i Extremadura (33,3%).