anunci patrocinat

L’evolució dels preus dels habitatges de lloguer durant el primer trimestre de 2020 mostra que:

 • A Girona, el lloguer d’aquest últim trimestre retrocedeix fins els 600 €.
 • A Figueres ja encadena dos trimestres amb petites reduccions i es situa en 450 € mensuals
 • A Olot també es dona un pas enrere i es tenca el trimestre en   423€.
 • La zona costanera entre Palamós i Sant Feliu és l’única de les zones estudiades  en que es manté la tendència alcista dels darrers anys i arriba als 550€.

Aquest gràfic mostra la variació trimestral que registren les rendes de lloguer al llarg dels últims  anys.

Girona

Pel que fa a la gràfica corresponent a la ciutat de Girona, distingim 5 trams:

 • 2007-2009, els preus en màxims, al voltant de 600€ mensuals
 • 2009-2012, descens consecutius des de els 600€ fins arribar als 500€ mensuals.
 • 2012-2016, estabilitat dels preus entorn als 500€ mensuals.
 • 2017-19 Increments constants, fins els  625 €.
 • 2020      primera reculada dels preus que retornen als 600€

Aquest   1er. Tr. del 2020 els preus del lloguer a Girona fan un petit pas enrere que sembla acabar amb el període dels darrers tres anys d’increments continuats.

A Girona, el preu màxim del lloguer d’habitatges s’assoli el 3r trimestre del 2008 (650 €), posteriorment, el preu més baix el 1er Tr. del 2015 que amb 450 € representava una disminució de 200 €, un 30% de caiguda.

Amb els increments continuats del períodes 2017/19, es recuperen els preus i es retorna als màxims del 2007/09, mentre la petita reducció d’aquest primer trimestre del 2020 sembla voler donar per acabat el període alcista.

Figueres

En el gràfic que recull l’històric del lloguer a la ciutat de Figueres  distingirem cinc períodes:

 • 2007-2009, els preu en màxims, entre 500 i 550 €.
 • 2009-2013, els preus en descens des de els 500-550 €  fins arribar als 400€.
 • 2013-2016, els preus es mantenen  estabilitzats, oscil·lant entre entre els 400 i els 420 €.
 • 2017-2019  una petita recuperació, que porta els preus  fins un màxim de 475€.
 • 2020, primera reculada dels preus que retornen als 450€

A Figueres els preus d’aquest 1er. Tr. del 2020, fan un pas enrere fins els 450€, es el segon trimestre consecutiu en que el preu baixa des de els màxims del 3er. Tr. del 2019.

A Figueres, el preu màxim del lloguer d’habitatges s’assoli el 3r trimestre del 2008 (550 €), posteriorment, el preu més baix ha estat repetidament 400 €  ha suposat una disminució de 150 €, un 27,2 % de caiguda.

Els  actuals 450 € suposa un increment de  50€ respecte del període amb preus més baixos, quedant però encara uns 50 o 100€ per sota del període de preus més alts.

Olot

Olot, l’històric de lloguer, tot i que amb variacions de preus més petites que les anteriors ciutats, podem classificar el comportament d’aquets preus en 5 etapes:

 • 2007-2009, els preus en màxims oscil·lant entre els 400 i els 425 €.
 • 2010-2011, els preus s’estabilitzen entorn als 400€.
 • 2012, els preus baixen de 400 a 350 €.
 • 2013-2016, els preus molt estabilitzats entorn als 350 €
 • 2017 -19, els preus s’incrementen, passen dels 350 € fins els, 450€.
 • 2020, primera reculada dels preus fins als 423€

A Olot,  al igual que  en les anteriors poblacions, en aquests 1er Tr. del 2020, veiem una petita disminució de preus desprès d’un període de recuperació i consolidació del nivell dels 450 €, en aquest trimestre es baixa fins els 423€.

A Olot, el preu màxim del lloguer d’habitatges s’assoli el 1r trimestre del 2009 ( 426 €), posteriorment, el preu més baix es el de el 1er. Tr. del 2015 que amb 320 € representava una disminució de 106 €, un 24,8 % de caiguda. Actualment  s’ha recuperat totalment la caiguda de preus del període de crisi.

Costa de Palamós a  Sant Feliu

Pel que fa a la gràfica que correspon a  aquesta zona, distingim 5 trams:

Fins el 2008, els preus en màxims, al voltant de 550 € mensuals

 • 2009-2011, descens  i posterior estabilització del preu al voltant dels 500€.
 • 2012-2014, segon període de descensos consecutius  arribant repetidament als 400€.
 • 2015-2016, primera recuperació amb preus i estabilització a l’entorn dels 450€
 • 2017- Actualment nou període d’increment dels 450 € fins arribar als actual 550 €.

La zona Palamós –Sant Feliu de Guíxols, es l’única de les zones estudiades que, en aquest 1er Tr. del 2020, no mostra canvi de tendència, contràriament porta el període d’increments fins al màxim i s’arriba als 550 €, igualant el mateix import màxim de tot el període estudiat.

A aquesta zona costera, el preu màxim del lloguer d’habitatges s’assoli el 2008 (550 €), posteriorment, al preu més baix, s’hi arriba el  2014, amb 400 €,  va suposar una disminució de 150 €, un 27% de caiguda.

El preu actual iguala els 550 €, preu que  es reiterava el 2008, alhora que s’han incrementat en 150 € per sobre del període més baix 2012-2014.

El gràfic 2 recull la renda mensual mitjana registrada en el 2on trimestre de l’any 2019 i la compara amb la del 2on. trimestre del 2018. Aquesta comparativa interanual mostra la variació en els preus que s’ha produït en les quatre zones estudiades.

A diferencia dels gràfics que registren l’evolució trimestral dels preus de cada zona, aquest gràfic fa una comparació puntual amb la situació, que cada ciutat o zona, presentava exactament fa 12 mesos, la comparativa difereix segons cada localitat, així mentre Girona i la zona costanera registren  increments, concretament de 22 €, un 3,8%.en quant a Girona i de 50€, un 10%  l’esmentada zona de costa, per contra a Figueres i Olot ja es posa de manifest una certa disminució en els preus, que es concreta en menys  10 €, un – 2% a Figueres i en menys 27 €, un – 6 % a Olot.

 

(*) Aquest estudi recull l’evolució del sector de l’arrendament d’habitatges a Girona, Figueres, Olot i la zona costera compresa entre Palamós i Sant Feliu de Guíxols. Es fa un seguiment trimestral del  preu mitjà de la renda contractual (mitjana).

El present estudi es fa sobre la base dels contractes de lloguer d’habitatges, en queden exclosos els arrendaments per a usos diferents del d’habitatge. També queden fora de les dades analitzades, els contractes d’aquells habitatges que, tot i ser destinats a ús residencial, es caracteritzen per la seva temporalitat, així per exemple els d’estudiants o els temporals per qüestions laborals o altres.