anunci patrocinat

L’Associació de Promotors de Catalunya (APCE) assegura que encara no es pot quantificar l’impacte del coronavirus en el sector, tot i així reclama polítiques de reactivació econòmica quan se superi la pandèmia.

L’entitat recalca però, que un cop passada, s’haurà d’estudiar cada subsector dins el segment residencial individualment ja que “probablement hi hagi una afectació diferent en l’habitatge habitual que en el de vacances”.

Un altre punt que remarquen APCE és que abans de la crisi provocada pel Covid-19 s’intuïa una “lenta millora en la recuperació de l’activitat”, tot i que “les últimes dades mostraven lleus símptomes de desacceleració” a causa de l’incertesa política i normativa que hi va haver a Espanya durant 2019. “El baix nivell de la producció d’habitatges nous, juntament amb una demanda creixent d’aquesta tipologia, faran que sigui necessària una producció més intensa per satisfer-la.”

“L’oferta d’habitatges a l’abast de la població és fonamental. La demanda queda a l’espera de la millora de la situació. La disponibilitat i la localització de l’oferta residencial intervé de manera decisiva en les possibilitats de creació de noves llars, i sobretot per a què es pugui portar a la pràctica les preferències d’habitatge de la població.” Per tant, és important recalcar que l’existència de necessitats de llars s’ha de mantenir.

Aquí podeu trobar el comunicat: https://apcebcn.cat/actualitat-del-sector/el-futur-del-sector-promotor-constructor/