anunci patrocinat

La patronal de promotors d’habitatge APCE ha insistit en la seva proposta d’articular un sistema d’avals públics perquè els joves de fins a 35 anys d’edat puguin compren el seu primer habitatge per tal d’impulsar un sector que “pot ser un pilar fonamental” per a la recuperació de la crisi.

L’associació estima que la construcció i venda de les 350.000 vivendes que podrien comercialitzar-se en virtut d’aquest sistema d’avals generarien a l’Estat una recaptació d’uns 15.000 milions d’euros “sense posar un euro”.

D’aquesta manera, la iniciativa contribuiria a “solucionar diversos problemes alhora”, atès que impulsaria l’activitat en un sector tractor de l’economia com és la construcció d’habitatge, facilitaria l’accés de joves a l’habitatge i augmentaria els ingressos de les arques públiques.

El president de l’associació de promotors explica que la fórmula que proposen beneficiaria els “més d’un milió i mig de joves de fins a 35 anys que té capacitat de pagament però encara no ha tingut capacitat d’estalvi per poder formar les llars de el futur” . Precisa que en el programa que plantegen “no requereixen fons del govern sinó un compromís d’aval de manera que els bancs poguessin ampliar el préstec hipotecari fins al 95% de la valor de l’habitatge”, des del 75% que actualment concedeixen les entitats financeres.

Juan Antonio Gómez-Pintado, ha apuntat que el que es planteja és un compromís d’aval que permetés als bancs ampliar el crèdit fins al 95% donant cobertura a els joves desfavorits.

Segons aquesta organització, només el 17% dels joves de fins a 35 anys han pogut emancipar-se. Així mateix, considera que el sector es pot convertir en un tractor de l’economia i un generador d’ocupació donada la “salut financera” en què es troba aquesta indústria després de “fer els deures” després de la crisi de 2008.