anunci patrocinat

Cada vegada es produeixen més inspeccions de consum cap a les agències immobiliàries per comprovar si disposen de el Certificat Energètic en els immobles que comercialitza i promociona.

Actualment, el responsable que l’habitatge compti amb aquest certificat ja no és només el propietari, sinó també l’agència que publicita aquests immobles.

Què és un Certificat Energètic?

El Certificat Energètic informa sobre el consum energètic i les emissions de CO2 d’un immoble que s’anuncia per a la seva venda o lloguer.

El seu contingut es resumeix en una etiqueta energètica que indica les qualificacions d’emissions i consum de l’immoble en una escala de colors que va de l’A (Més eficient) a la G (menys eficient).

Si un tècnic especialitzat no visita l’immoble, el certificat energètic no és vàlid, ja que el document ha de contenir la descripció de les proves realitzades i la justificació de l’acompliment dels requisits mediambientals.

És obligatori?

A Espanya, aquest certificat és obligatori des del 1 de juny de 2013 per poder lloguer o vendre un immoble i l’obligació de mostrar-ho està regulada pel Reial Decret 235/2013, normativa que procedeix d’una Directiva Europea. El Govern ha cedit les competències de regulació sobre el certificat energètic a les comunitats autònomes i cadascuna d’elles s’estableix la normativa al respecte amb diferents matisos.

Hi ha alguna excepció?

Si l’immoble té com a ús registrat el de magatzem o estacionament (garatge), no hi ha obligació legal de presentar el certificat energètic quan es produeix la compravenda o arrendament, ja que el Codi tècnic de l’edificació els considera espais no habitables i no els considera “part d’un edifici”.

Tampoc és obligatori si es tracta d’un local comercial diàfan acabat de construir. Fins que no es condicioni el local mitjançant el corresponent projecte d’obra i activitat, el venedor no està obligat a realitzar el certificat.

Quina pot ser la sanció per no tenir el certificat energètic?

Fer una operació amb l’immoble sense disposar el certificat energètic pot estar sancionat amb multes d’entre els 300 € fins als 6.000 €, depenent de la gravetat de la infracció. Aquestes sancions estan recollides a la Normativa 8/2013 del 26 de juny.

Per tant, les agències han de mostrar en els anuncis dels seus immobles, ja sigui en el local com en els portals d’internet o en qualsevol altre mitjà, les etiquetes energètiques com una característica més de l’habitatge o local.