anunci patrocinat

Malgrat ser una moneda descentralitzada i caracteritzada per una alta volatilitat de valor, les possibilitats que ofereixen els bitcoins a l’hora d’invertir en béns materials són infinites.

Tot i que encara no es parli d’una legislació determinada per controlar els moviments de la moneda digital, entre els béns que es poden adquirir de manera totalment legal a través de bitcoins, els habitatges i, en general, els immobles, estan cobrant cada vegada més importància, ja que la compravenda d’aquests actius a través de la moneda digital a Espanya és possible si es registra en euros: si volem adquirir un pis i a dia d’avui posseïm el valor equivalent d’aquest habitatge en bitcoins s’haurà de traduir la moneda digital a la divisa de país en el qual volem comprar el pis i formalitzar tots els tràmits amb l’Agència Tributària.

L’operació de compravenda d’un bé immoble a través de bitcoins haurà, en tot cas, pactar prèviament mitjançant un acord entre la part venedora i compradora.

Passos a seguir per adquirir un immoble moneda digital

Atès que el bitcoin és una moneda molt inestable i sensible als canvis, és convenient fixar un moment exacte en què fer la traducció a euros davant notari, ja que en l’escriptura de l’habitatge el preu apareixerà sempre en euros: És un tràmit de compravenda normal i ordinari davant notari, amb l’única diferència que, en el moment acordat, es tradueix el valor de la moneda digital en euros per poder escripturar l’immoble legalment. La traducció de la moneda digital a euros es porta a terme de manera online, de manera que, en aquest mateix moment, el comprador haurà d’enviar els bitcoins corresponents a venedor.

En aquest tipus d’operacions, podria ser necessari que el comprador aclareixi l’origen legítim de la quantitat pagada en moneda digital, mentre que la part que podria assumir riscos és el venedor, en cas que el valor del bitcoin baixés des del moment de l’operació.

Info Fotocasa