anunci patrocinat

Les llars de lloguer van reduir un punt el seu pes a Espanya el 2020, fins a suposar el 17,3% del total de llars espanyoles i continuen en minoria davant el pes de l’habitatge en propietat, que va suposar un 76,9% de total, vuit dècimes més que el 2019.

Així consta en l’Enquesta Contínua de Llars (ECH) corresponent a 2020 elaborada per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), amb una mostra efectiva de gairebé 38.000 llars corresponents a 1.572 seccions censals distribuïdes per tot el territori nacional i 65 adreces postals per secció .

De totes les llars, un 49,1% de les llars ocupaven un habitatge en propietat totalment pagada. El mateix percentatge que el 2019. En canvi, les llars en habitatges en propietat amb pagaments pendents van pujar des del 27% de 2019 al 27,7%. En el 5,8% restant es troba habitatge d’un altre tipus, cedida gratis o lloguer a baix preu.

El 56% de llars amb estrangers recorren al lloguer

Segons remarca l’INE, el règim de tinença dels habitatges varia segons la nacionalitat. D’aquesta manera, el 56% de les llars amb algun membre estranger vivien en règim de lloguer. Un percentatge que es redueix fins al 11,7% en el cas de les llars amb tots els seus membres de nacionalitat espanyola.

Per la seva banda, el percentatge de llars amb algun membre estranger amb habitatge en propietat amb pagaments pendents va pujar des del 19,4% de 2019 al 20,6% el 2020.

A les llars amb tots els membres de nacionalitat espanyola, el percentatge d’habitatges en propietat amb pagaments pendents va augmentar al 28,8% des del 28,1% de l’any 2019.