anunci patrocinat

Des que esclatés la crisi econòmica de 2007, el mercat de l’habitatge nacional mostra un augment de prop del 20% en els preus dels lloguers, mentre que registra un retrocés de gairebé el 20% també en els de compravenda, segons dades d’Eurostat . Aquest comportament no és homogeni pel que fa a la resta de països de la Unió Europea.

Així, la majoria de països ha recuperat una certa normalitat en l’àmbit immobiliari després de registrar augments tant en els preus de compra com de lloguer. L’estadística europea recorda que, mentre que les rendes van augmentar constantment fins al primer trimestre del 2020, els preus de l’habitatge han fluctuat significativament.

Tenint en compte la mitjana dels països de l’Eurozona, aquestes mateixes variables reflecteixen una pujada dels lloguers del 20,8% i d’un 20,5% de les compres. L’oficina estadística europea recorda que les dues realitats han seguit camins molt diferents des de 2007.

On s’han registrat els majors encariments en la compravenda?

Els preus van augmentar en 21 Estats membres de la Unió Europea i van disminuir en sis. Luxemburg es va situar al capdavant amb un increment del 91,4%. La segueixen Àustria (91,3% va) i Suècia (82,8%). Per contra, pel que fa a la caiguda de preus, les majors reduccions es van donar a Grècia (-35,6%), Romania (-23,6%) i Irlanda (-17,5%).

Per a lloguers, el patró era diferent. Els preus van augmentar en 26 Estats membres i van disminuir en un, amb els majors augments a Lituània (101,8%), Txèquia (82,2%) i Hongria (75,1%) i l’únic disminució a Grècia (-17, 5%).