anunci patrocinat

Espanya compta amb un parc d’unes 290.000 habitatges públics destinats al lloguer, que donen cobertura al 1,6% dels de llars. Aquest resultat es troba molt allunyat del 9,3% de mitjana a la Unió Europea. D’elles, 180.000 són propietat de les comunitats autònomes i entitats dependents, i 110.000, dels ajuntaments i els seus ens.

El dèficit és molt més gran si es compara amb el 30% d’Holanda; el 24% d’Àustria; el 20,9% de Dinamarca; el 19% de Suècia; el 17,6% del Regne Unit; el 16,8% de França, i el 13% de Finlàndia. En termes absoluts, el país amb major nombre d’habitatges socials és França, seguit del Regne Unit, Països Baixos i Alemanya.

Pel que fa a la proporció per habitant, la mitjana de la Unió Europea se situa en un 4%, és a dir, en quatre habitatges socials per cada cent habitants, mentre que Espanya no arriba a aconseguir l’1%, enfront de les més de dotze habitatges socials per cada cent habitants dels Països Baixos; les deu d’Àustria; 9,5 de Dinamarca; 08:00 de Suècia, i 7,5 del Regne Unit i França.