anunci patrocinat

La pandèmia, amb l’augment del teletreball i de l’educació online ha portat als compradors catalans a descartar comprar habitatge a Barcelona, buscant de cases i pisos més grans, a l’àrea metropolitana i especialment a Girona, ciutat en la que el preu dels habitatges venuts ha pujat un 19% respecte l’any anterior.

Segons l’informe sobre el mercat immobiliari català elaborat pel Col·legi i l’Associació d’Agents de la Propietat Immobiliària (Api) durant el tercer trimestre de l’any s’han venut a Catalunya 15.186 habitatges, un 17% més que en el segon trimestre en que les immobiliàrias varen estar tancades, però un 24,50% menys que en el mateix trimestre de l’any 2019. “Creixem respecte a un període que fou molt dolent, però menys del que ens agradaria”, va reconèixer Vicenç Hernández, president de l’Associació i director general de Tecnotramit.

La debilitat del trimestre, i l’impacte de la segona onada de la pandèmia fan preveure que l’any es tanqui amb 60.000 habitatges venuts a Catalunya, un 25% menys que l’any passat.

El mercat, però, ha evolucionat de manera desigual per demarcacions i per ciutats. Luis Fabra, conseller delegat de Gamerin, el gabinet tècnic que ha realitzat l’estudi, va explicar que la ciutat de Barcelona ha destacat per l’escassa recuperació de les vendes en el tercer trimestre, de només el 8%, que ha fet caure el seu pes en el mercat immobiliari català a només el 16%.

Fabra ha destacat que juguen en contra de la capital la tendència dels compradors a cercar cases unifamiliars en lloc de pisos (que han arribat a un màxim dels últims 15 anys al suposar el 20,24% de mercat) o al menys pisos més grans ( la superfície mitjana, de 92,8 m2 al l’habitatge de segona mà està també en el màxim dels últims 15 anys).

Entre els guanyadors d’aquest canvi de tendència hi ha les localitats de la primera i segona corona de l’àrea metropolitana i també la ciutat de Girona. Aquí, la caiguda interanual de les vendes en el tercer trimestre és de només el 14,22%, deu punts menys que la mitjana catalana i els preus han pujat amb força: el preu per metre quadrat ha pujat un 2,97% al trimestre i un 10,41% respecte a l’any passat, però l’arribada de compradors amb major poder adquisitiu ha augmentat la superfície i per tant el preu mitjà dels habitatges, que creix un 19% respecte a l’any anterior.

En el conjunt de Catalunya, en canvi, el preu s’ha mantingut pràcticament estable, tot i la caiguda de vendes, amb un descens de l’0,35% en el trimestre de l’habitatge usat (la nova que es escriptura ara es va vendre fa més de 18 mesos i la seva variació no és significativa). Segons Fabra, el preu està reaccionant més ràpidament a la caiguda de vendes que en anteriors crisi, però “en els últims anys les pujades havien estat moderades, de manera que creiem que les correccions seran petites”.

Info de La Vanguardia