anunci patrocinat

Habita’t immobiliària presenta una nova promoció de pisos al carrer Saragossa de Girona, amb preus a partir de 145.000€ i entrega prevista al juliol de l’any que ve

Habita’t immobiliària presenta una nova promoció de pisos al carrer Saragossa de Girona, amb preus a partir de 145.000€ i entrega prevista al juliol de l’any que ve. Es tracta de 16 pisos d’uns 100 m2, distribuïts en 2, 3 i 4 habitacions, amb grans terrasses orientades al sud a les dues primeres plantes. Els pisos disposaran de porta blindada i aire condicionat, i en alguns casos de barbacoa. També s’hi inclou la construcció de 19 pàrquings i 12 trasters a la planta soterrani.

La construcció parteix d’un estudi geotècnic, que segons la normativa actual inclou la informació de l’edificació prevista i de l’entorn on anirà ubicada la construcció. L’estructura de formigó armat de la cimentació de l’edifici, respectarà per tant la normativa vigent i el Codi Tècnic de l’Edificació regulat pel Ministeri d’Habitatge.

En el projecte, la façana davantera presenta un acabat de pedra natural aplacada de gran resistència a la planta baixa, i d’obra vista hidròfuga, amb aïllament tèrmic i acústic, per a la resta de plantes. Les qualitats hidròfugues li aporten resistència a la degradació per efecte de l’aigua, i l’aïllament tèrmic en redueix el consum energètic i a la vegada evita en gran part els sorolls.

La façana posterior està previst que sigui de morter amb armadura quadriculada “Mallatex”, que evita al màxim l’aparició de fissures, i acabada amb arrebossat de morter de Pòrtland amb additiu hidròfug, el que li dona les mateixes qualitats hidròfugues que a la façana davantera, acabada amb pedra natural i obra vista.

Tota la façana posterior va revestida amb pintura de silicona elàstica d’un color clar. La pintura de silicona elàstica té propietats repel·lents a l’aigua i gran resistència a la intempèrie. Els colors clars presenten una millor estabilitat al llarg del temps.

Les parets mitgeres estan projectades amb envà pluvial de doble aïllament tèrmic i acústic.

La fusteria exterior és d’alumini, amb trencament de pont tèrmic, que pot suposar un estalvi de gairebé un 30% de l’energia que es perd per les finestres i tancaments exteriors d’un habitatge.

Les balconeres són de doble fulla corredissa a les habitacions i a la sala d’estar, i en el cas de les finestres, podran ser corredores o d’obertura practicable segons els casos.

Els vidres són de tipus “Climalit”, de 4mm i 6mm de gruix, separats per una cambra d’aire deshidratat o un gas inert com l’argó, segellada hermèticament per tal d’evitar qualsevol tipus d’humitat al seu interior.

HabitatSanz