anunci patrocinat

La instal·lació de panells solars a les teulades de totes les primeres vivendes d’Espanya tindria un cost aproximat de 78.504.000 d’euros i oferiria un estalvi de més de 115.000 milions en els 25 pròxims anys, segons un estudi publicat per idealista, basant-se en la seva eina idealista / energy.

Aquest cost de la instal·lació s’amortitzaria amb l’estalvi dels 10 primers anys de vida de les plaques i, a partir d’aquest moment, l’estalvi aniria directament a la butxaca dels ciutadans.

En cas de prendre aquesta mesura, l’estalvi no només seria econòmic, sinó que els seus beneficis serien també molt palpables en el medi ambient. L’estalvi energètic a Espanya seria l’equivalent a deixar de cremar 25 milions de tones de carbó, a no realitzar 147 bilions de quilòmetres en cotxe o a estalviar 500 milions d’hores de vol d’un avió. El benefici seria equivalent a plantar 380 milions d’arbres al nostre país.

L’eina, que ha estudiat la mida de totes les teulades espanyols, la seva orientació, gradient i hores de sol rebudes, calcula la capacitat energètica de cada immoble i és capaç d’estimar el nombre panells que serien necessaris i per tant calcular quin serà l’estalvi que generaria.

En funció d’aquests paràmetres i del cost energètic anual calculat, el temps que es trigaria a amortitzar és similar en gairebé totes les comunitats. A la Comunitat Valenciana, Navarra, Astúries, Múrcia, Extremadura i Aragó, es trigarien 11 anys a amortitzar la inversió via estalvi, mentre que a les Canàries seria necessaris només 9 anys. En totes les altres comunitats, el temps estimat és de 10 anys.

Pel que fa a l’estalvi total obtingut, un cop amortitzada la instal·lació, durant els 25 anys de vida dels panells, Catalunya lidera el rànquing, amb una capacitat teòrica d’estalviar 20.621.000 d’euros en aquests anys. La segueixen Madrid (18.979.000), Andalusia (18.869.000), Comunitat Valenciana (11.820 milions), Castella i Lleó (6.090 milions), Galícia (5.992.000), Castella-la Manxa (5.419.000) i Euskadi (4.940 milions).

El menor estalvi, en canvi, es donaria a La Rioja (777 milions d’euros), Cantàbria (1.532.000) i Navarra (1.652 milions). A Astúries l’estalvi seria de 2.449 milions, seguit per Extremadura (2.533.000), Balears (2.856.000), Aragó (3.031.000), Múrcia (3.492.000) i Canàries (4.429.000).

Si ho analitzem per províncies, Madrid (18.979.000) i Barcelona (15.234.000) es portarien el major estalvi. A continuació, estarien València (6.033.000), Alacant (4.430 milions) i Sevilla (4.283.000). A Sòria, per contra, l’estalvi seria només de 224 milions d’euros en 25 anys.