anunci patrocinat

Les restriccions de mobilitat derivades de la crisi sanitària han provocat una major intensitat en el descens que es venia observant durant els últims anys en el pes dels estrangers en les compres d’habitatge, segons l’estudi ‘Radiografia del mercat d’habitatge 2020 d’un any de pandèmia ‘fet pel Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Immobles d’Espanya. Concretament, el 2020 els compradors estrangers van protagonitzar el 11,3% de les compres d’habitatge amb un total de 47.500 operacions, enfront de les 63.000 transaccions que es van registrar el 2019 per part de compradors forans, un 12,6% del total.

Les comunitats autònomes amb majors pesos de compra per estrangers coincideixen novament amb les de gran activitat turística, encapçalada per les Balears, amb el 29,6%, seguida de Comunitat Valenciana (23,3%) Canàries (22,8%), i Múrcia (18,5%).

El 7,0% del total de compres d’habitatge realitzades per estrangers van presentar un import igual o superior als 500.000 euros (6,1% el 2019). El 34,3% d’aquestes compres van correspondre a nacionalitats no comunitàries, davant el 36,1% de 2019.

Per primera vegada, els registradors han analitzat en el seu estudi la principal nacionalitat estrangera que compra habitatges a cadascuna de les diferents províncies espanyoles. Una anàlisi que confirma que els ciutadans britànics predominen en la meitat de les províncies andaluses, així com a Múrcia i Alacant. Els alemanys predominen a Balears. Els italians són els estrangers majoritaris a les províncies de Canàries i a La Corunya.

Si l’anàlisi se centra en el nombre de províncies on predomina una nacionalitat concreta, els romanesos són els estrangers més compradors en moltes províncies de l’Espanya interior i també en les de nord d’Espanya. Els marroquins, són els estrangers majoritaris en diverses províncies d’Andalusia i Extremadura, a més d’altres de nord d’Espanya.