anunci patrocinat

La compravenda d’habitatges per part d’estrangers està mostrant senyals de recuperació i en el tercer trimestre del 2020 les operacions realitzades per estrangers van representar el 11,4% del total d’operacions realitzades a nivell nacional, únicament 1,2 punts per sota del que van representar en el tercer trimestre de 2019, segons ha assenyalat Institut de Valoracions en un comunicat.

Els experts d’Institut de Valoracions han posat en relleu que, malgrat el descens de l’activitat, «els preus han resistit». De fet, el preu mitjà de les transaccions realitzades en habitatge lliure per estrangers a la primera meitat de l’any, segons el Consell General del Notariat, va ser de 1.791 euros per metre quadrat.

També han apuntat que els britànics segueixen liderant la inversió estrangera en el tercer trimestre del l’any (13% del total), seguit dels francesos (9%), belgues i alemanys (8,3%).

Tenint en compte la zona, les de costa són les que acumulen la major part de la demanda. Canàries, Balears, Comunitat Valenciana, Múrcia i Catalunya, juntament amb Andalusia, han concentrat la major part de compravendes realitzades per estrangers en el tercer trimestre.

Els experts han assenyalat que l’extensió de litoral espanyol i els preus de l’habitatge, més assequibles en comparació amb altres països europeus, «són factors molt atractius per als estrangers que busquen habitatge a Espanya».

Així mateix, pensen que tot i la pandèmia, el ritme d’activitat podria tornar a la senda positiva en un mitjà-llarg termini, «a expenses del que passi en el marc regulador de l’habitatge i especialment, sobre el mercat de lloguer» .