anunci patrocinat

El pes dels habitatges unifamiliars en la compravenda d’habitatges va arribar en el tercer trimestre a màxims històrics, mentre que la compra de pisos es va situar en mínims, segons un informe dels registradors de la propietat que relaciona aquesta situació amb la COVID-19.

Una de cada cinc operacions de compravenda, en concret el 20,4%, es va destinar a l’adquisició d’habitatges unifamiliars, normalment amb major superfície mitjana i espais oberts (terrasses i jardins), percentatge gairebé dos punts superior al del segon trimestre.

Al mateix temps que ha augmentat el pes dels habitatges més grans i amb espais oberts, ha baixat el dels pisos fins a mínims històrics: només el 79,6% de les compravendes del tercer trimestre van ser operacions sobre habitatges col·lectius (pisos).

«L’evolució dels resultats mostra una intensificació de la preferència per la modalitat d’habitatge unifamiliar«, afirmen els registradors, que consideren que aquestes dades confirmen el primer impacte en les noves tendències en l’adquisició d’habitatges per la influència de la pandèmia.

Una altra dada que corrobora aquest canvi d’hàbits en les compravendes d’habitatges és la superfície mitjana. Aquesta es va incrementar en el tercer trimestre fins arribar al seu màxim de la sèrie històrica, amb 101,7 metres quadrats per al conjunt d’habitatges.

En el cas de l’habitatge nou lliure, la superfície mitjana transferida s’ha elevat fins als 110,2 metres quadrats, prop del màxim històric del segon trimestre (110,4 metres quadrats). Per la seva banda, l’habitatge usat va aconseguir una superfície mitjana de 100,25 metres quadrats, el que suposa el seu major registre de la sèrie històrica.

«S’està produint una generalització del creixement de la superfície mitjana transferida, ratificant el canvi de preferències en l’actual context de crisi sanitària, demandant preferentment habitatges amb més superfície», subratllen els Registradors.

L’informe revela que la demanda s’està focalitzant en major mesura en els pisos amb major superfície. D’aquesta manera, en el tercer trimestre, el 53,3% de les compres de pisos han estat de superfície superior a 80 metres quadrats, amb un increment del pes relatiu de gairebé tres punts en relació a el mateix trimestre del 2019. Els pisos de entre 60 i 80 metres han suposat el 27,6% de les compravendes, els d’entre 40 i 60 metres el 15,8% i els de menys de 40 metres, només el 3,4%.

En els últims dotze mesos, les compravendes de pisos de més de 80 metres quadrats han suposat el 51,7%, per sota del 53,3% de l’últim trimestre, el que, segons els registradors, confirma de nou la tendència a adquirir pisos de major superfície. Així mateix, l’informe apunta «a una certa inèrcia» cap a la recerca d’habitatge en nuclis poblacionals amb menor densitat.