anunci patrocinat

Tot i la paralització que va afectar al sector de la construcció durant els mesos de confinament pel Covid-19, l’activitat promotora a Barcelona ha aconseguit mantenir-se, amb la construcció de més de 4.100 habitatges, entre obra nova i rehabilitacions, i la creació de nova oferta d’oficines. Aquesta és una de les principals conclusions de l’informe “Barcelona des del cel”, pioner en el sector i que oc publica per quart any consecutiu.

En l’actualitat, a la capital catalana es comptabilitzen 261 projectes de promoció immobiliària (71% de nova construcció i el restant 29% rehabilitació), el que suposa un 1% més que fa un any (258). Pel que fa al nombre de grues actives, es comptabilitzen un total de 134, un increment del 21% en comparació amb 2019 (111 grues).

D’aquesta xifra, el residencial concentra 192 projectes (74% del total i un 3% menys que el 2019) i 94 grues que aportaran unes 4.141 habitatges en els propers 2-3 anys. Això suposa un volum d’habitatges en desenvolupament a Barcelona un 10% superior a el de fa un any (3.751 unitats).

Només el 26% dels projectes residencials són rehabilitacions, que es concentren principalment en els districtes de l’Eixample (17), Sarrà-Sant Gervasi (10) i Ciutat Vella (8).

sector terciari

Pel que fa a el sector terciari hi ha un total de 42 projectes actualment en construcció, fet que suposa un increment gairebé del 20% respecte a l’any passat. Destaca, sobretot, el sector d’oficines amb un total de 33 projectes (gairebé el doble que els 17 que es comptabilitzen en 2019) i 28 grues actives (20 més que fa un any).

En total, a Barcelona, ​​s’estan desenvolupant 365.000 m² de nova superfície d’oficines (73% en obra nova), un 60% més que el 2019.

Al sector retail, destaca la transformació de locals comercials al High Street en el seu esforç per adaptar-se a l’era de la omnicanalidad. Il’activitat constructora en el sector hoteler s’ha vist reduïda en un 50% respecte a l’observat fa un any. En total, a Barcelona, ​​hi ha actualment 7 hotels en construcció o rehabilitació.