anunci patrocinat

La contractació d’espais logístics a Catalunya va caure un 28% el 2020. L’any passat es van absorbir 423.921 metres quadrats al territori, la xifra més baixa des del 2014, quan es van contractar 340.628 metres quadrats, segons dades de Forcadell.

En tots els trimestres del 2020 van registrar xifres inferiors a 2019. En els últims tres mesos de l’any el descens en la contractació va ser del 18%. A més de l’impacte de la crisi sanitària, la consultora atribueix la caiguda a la manca d’oferta de qualitat. “La manca de disponibilitat de naus modernes en zones properes a Barcelona (primera i segona corona) juntament amb la crisi sanitària, que ha endarrerit decisions, van ser els principals enemics de la inmologístic català de l’any 2020”, apunten des de la consultora.

La superfície mitjana contractada en 2020 va ser de 6.144 metres quadrats. Per corones, la superfície mitjana a la primera corona va aconseguir 4.736 metres quadrats, mentre que en el segon ràdio la xifra mitjana va ser de 6.755 metres quadrats i en la tercera de 7.122 metres quadrats. “Tot i que la superfície s’incrementa a mesura que s’allunya el focus de Barcelona, ​​es pot apreciar de forma clara que al mercat català la superfície més demanda es va situar en naus de 2.500 a 5.000 metres quadrats”, assenyalen des de la companyia.

D’altra banda, les xifres de contractació d’estoc nou van suposar el 45% de la superfície contractada total, el que equival a 191.717 metres quadrats. A la primera corona un 21% dels contractes van ser sobre immobles nous, a la segona corona el 55% i un 24% a la tercera.

Pel que fa a les rendes, encara amb el descens registrat en la contractació, es van mantenir en set euros per metre quadrat al mes a la zona prime, entre cinc i sis euros per metre quadrat a el mes a la segona corona i 3,5 euros per metre quadrat a el mes a la tercera corona.