anunci patrocinat

La Junta d’Herències de la Generalitat de Catalunya ha acordat destinar trenta-dos immobles procedents d’herències intestades a habitatge social, que s’afegeixen als disset pisos que la Junta d’Herències ja va cedir a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) l’any passat.

L’administració catalana ho ha decidit gràcies al El Tercer Pla de Suport al Tercer Sector i al protocol i el conveni firmat entre la Generalitat i l’AHC, on s’estableix que les finques urbanes provinents d’herències intestades aptes per cobrir les necessitats de persones en situació d’emergència social s’han de destinar a habitatge.

Dels 32 immobles procedents d’herències sense beneficiari o de nul·la interpretació set ja s’han entregat a entitats del tercer sector. La resta estan en fase de rehabilitació.

Per altra banda, l’any passat hi va haver setze finques urbanes procedents d’herències intestades que no complien els requisits per ser destinades directament a habitatge social, i que la Generalitat va adjudicar en subhasta pública. El resultat de la venda en subhasta va permetre l’administració catalana destinar també 2,2 milions d’euros per adquirir trenta-cinc habitatges més de lloguer social.